Teksten van Ensemble in neoclassicistische stijl

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29857

Ensemble in neoclassicistische stijl ()

Het ensemble van neoclassicistische monumentale panden maakt deel uit van een niet volledig gerealiseerd totaalconcept. In 1838 ontwierp stadsarchitect Jean Brunon Rudd deze uniforme, neoclassicistische gevelwand voor ’t Zand. Vier panden werden gerealiseerd, waaronder het hotel Le Singe d'Or, hotel Graaf van Vlaanderen en de panden op nummer 20 en 21.

Historiek

De twee hotels (nummer 18 en 19), respectievelijk hotel Le Singe d’Or en hotel Graaf van Vlaanderen, werden beiden gerealiseerd in 1838. In 1856 werd nummer 18 opgetrokken tot drie en een halve bouwlaag. In 1916 werd de kroonlijst verwijderd en de bovenverdieping verhoogd. In het laatste decennium van de 19de eeuw werd het interieur van Hotel du Singe d'Or voorzien van een gelagzaal in neo-Vlaamserenaissance-stijl ontworpen door Florimond van Acker.
De panden met nummer 20 en 21 kwamen in 1841 en 1858 tot stand. Nummer 20 werd in 1885 verhoogd tot drie bouwlagen en een leien mansardedak met vier neoclassicistische dakkapellen voorzien van volutes, pilasters en driehoekig fronton. Het naastliggende pand, nummer 21, werd van twee en een halve bouwlagen opgetrokken tot drie volwaardige bouwlagen en in eerste en zesde traveeën tot vier bouwlagen met ertussen ruim balkon.

Beschrijving

Ensemble bestaande uit vier panden van respectievelijk vijf op vijf, acht op vijf, zeven en zes traveeën en vier, vier, drie en drie bouwlagen. Beschilderde lijstgevels met rechthoekige vensters op doorgetrokken lekdrempels en geprofileerde omlijstingen. Oorspronkelijk rondboogdeuren en -vensters op de begane grond.
Het interieur van Hotel Le Singe d’Or omvat een gelagzaal in neo-Vlaamserenaissance-stijl onder meer met imposante volutenschouw voorzien van ingewerkte beschilderde rondboogpanelen met brouwer en diensters, en op de schouwbalk een beeld van gouden aapje, waarnaar het hotel vernoemd werd. Verder flankerende rechthoekige panelen van de hand van Florimond Van Acker. De rondboogdoorgang naar achterliggend salon werd onder meer versierd met kariatiden.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 47/1858.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 399 - 400.
  • S.N. 1905: De gelagzaal van het hotel Le Singe d'Or [online], www.beeldbankbrugge.be (geraadpleegd op 25 november 2015).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ensemble in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/182841 (geraadpleegd op ).


Ensemble ()

Breedhuizen van respectievelijk acht + vijf, zeven en zes traveeën en vier, drie en drie bouwlagen. Voormalig eenheidsproject respectievelijk van 1839, 1841 en 1858. Bepleisterde en beschilderde lijstgevels met rechthoekige vensters op doorgetrokken lekdrempels en in geprofileerde omlijstingen. Oorspronkelijk rondboogdeuren en -vensters op de begane grond.

Gelegen aan de hoek met Zuidzandstraat, ontworpen als lijstgevel van vijf + vijf traveeën en drie bouwlagen met rechts aanbouw van drie traveeën en één bouwlaag. Tussen 1841 en 1856 is deze aanbouw verhoogd met tweede bouwlaag. 1856: hoofdgebouw wordt opgetrokken tot drie en een halve bouwlaag. 1916: verwijderen van de kroonlijst en verhogen van bovenverdieping.

Interieur. Gelagzaal in neo-Vlaamse renaissancestijl onder meer imposante volutenschouw met ingewerkte beschilderde rondboogpanelen met brouwer en diensters, en op schouwbalk beeld van gouden aapje zie hotel zogenaamd "Le singe d'or"; flankerende rechthoekige panelen van de hand van F. Van Acker (Brugge); rondboogdoorgang naar achterliggend salon onder meer versierd met kariatiden.

Nummer 20, sedert 1885 verhoogd tot drie bouwlagen met leien mansardedak en vier neoclassicistische dakkapellen voorzien van volutes, pilasters en driehoekig fronton.

Nummer 21, eerst van twee en een halve bouwlaag, later opgetrokken tot drie volwaardige bouwlagen en in eerste en zesde travee tot vier bouwlagen met ertussen ruim balkon.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 47/1858.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 399-400.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ensemble in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/29857 (geraadpleegd op ).