Stadswoning met trapgevel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Verversdijk
Locatie Verversdijk 10, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning met trapgevel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beschrijving

Nr. 10. Diephuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevel opklimmend tot XVI (?). 1855: aanbrengen van twee vensters op tweede bouwl. cf. sporen van ontlastingsbogen met rollaag. Consoliderende "Kunstige Herstellingen" in 1923 n.o.v. architect R. Lemahieu (Gullegem), in 1997 n.o.v. architect P. Galle (Brugge) met herstellen metselwerk, herschilderen en vernieuwen van het schrijnwerk. Verankerde bakstenen witbeschilderde trapgevel (9 tr. + topstuk), heden met enkelhuis- i.pl.v. dubbelhuisopstand. Rechth. muuropeningen. Bewaarde nis met gekoppelde spitsboogjes en ingeschreven vierkant venster in de top. Achtergevel van vier trav., op begane grond gevat in korfboognissen.

R., nr. 11, soortgelijk pand - doch niet beschilderd - onderging dezelfde wijzigingen in 1855. In 1936 consoliderende "Kunstige Herstelling": o.m. ontpleisteren van de gevel en herstellen van metselwerk en gedeeltelijk hermetselen van de getrapte top cf. bouwnaden. Rollagen als ontlastingsbogen op de bovenverd. Zoldervenster in korfboognis.

  • DOW, Bouwvergunningen, nr. 338/1995.
  • SAB, Bouwvergunningen, nr. 2/1855, nr. 307/1923, nr. 451/1936.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 236.
  • DEVLIEGHER L., De huizen van Brugge, Brugge, 1975, p. 402-403.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA Noord, Brussel - Turnhout.

Relaties

maakt deel uit van Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Academiestraat, Biskajersplein, Blekersstraat, Carmersstraat, Engelsestraat, Genthof, Gouden-Handrei,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Verversdijk

Verversdijk (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.