Stadswoning met trapgevel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Verversdijk
Locatie Verversdijk 10, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning met trapgevel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Spiegelrei, Gouden-Handrei en Sint-Annarei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-06-1992.

Beschrijving

Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevel opklimmend tot de 16de eeuw(?). 1855: aanbrengen van twee vensters op tweede bouwlaag, zie sporen van ontlastingsbogen met rollaag. Consoliderende "Kunstige Herstellingen" in 1923 naar ontwerp van architect R. Lemahieu (Gullegem), in 1997 naar ontwerp van architect P. Galle (Brugge) met herstellen metselwerk, herschilderen en vernieuwen van het schrijnwerk. Verankerde bakstenen witbeschilderde trapgevel (9 treden + topstuk), heden met enkelhuis- in plaats van dubbelhuisopstand. Rechthoekige muuropeningen. Bewaarde nis met gekoppelde spitsboogjes en ingeschreven vierkant venster in de top. Achtergevel van vier traveeën, op begane grond gevat in korfboognissen.

Rechts, nummer 11, soortgelijk pand - doch niet beschilderd - onderging dezelfde wijzigingen in 1855. In 1936 consoliderende "Kunstige Herstelling": onder meer ontpleisteren van de gevel en herstellen van metselwerk en gedeeltelijk hermetselen van de getrapte top, zie bouwnaden. Rollagen als ontlastingsbogen op de bovenverdieping. Zoldervenster in korfboognis.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 338/1995.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2/1855, nr. 307/1923, nr. 451/1936.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 236.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 402-403.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Verversdijk

Verversdijk (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.