erfgoedobject

Burgerhuis De Goude Weerelt

bouwkundig element
ID
29878
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29878

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "De Goude Weerelt". Laatclassicistische lijstgevel naar ontwerp van architect J.B. Rudd (Brugge) van circa 1850. 1887: bestaande indeling van de winkelramen met ingeschreven kleine rondboogarcade en grote roedeverdeling vervangen door grote beglazing en behoud van de middendeur. Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Symmetrisch opgebouwde bepleisterde en grijsbeschilderde lijstgevel boven een arduinen plint, horizontaal belijnd door doorgetrokken geprofileerde onder- en tussendorpels en klassiek hoofdgestel met kroonlijst op klossen bezet met acanthusbladeren en eronder tandlijst. Geaccentueerde middentravee; balkon rustend op consoles met loofwerk en een minder uitgewerkt op derde bouwlaag. Voorts op tweede en derde bouwlaag rechthoekige vensters met Franse balkons tussen postamenten. Op tweede bouwlaag kransje op voluten. Hedendaagse winkelpui met zelfde ordonnantie en sporen van die van 1887; verlaagde winkelramen.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 3/1887.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 408.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Markt en Burg

  • Is deel van
    Vlamingstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis De Goude Weerelt [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29878 (Geraadpleegd op )