erfgoedobject

Burgerhuis De Witte Pelikaen

bouwkundig element
ID
29891
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29891

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "De Witte Pelikaen", zie opschrift. Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Oude kern, zie vroegere gevel die achter de huidige straatgevel schuilgaat. Heden krulgevel, gedateerd 1672, getypeerd door een samengaan van Renaissance-ornamenten in Vredeman de Vriesstijl en barokelementen. 1872: schilderen van de gevel. Opnieuw schilderen en plaatsen van winkelpui in 1906. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1991 naar ontwerp van architect L. Christiaens (Brugge): onder meer opnieuw schilderen volgens kleurstelling van 1906. Roodbruinbeschilderde verankerde bakstenen topgevel met driemaal gesuperposeerde in- en uitgezwenkte top, volutes, bandwerk, bekroning met gebogen fronton en beeld van pelikaan op de top. Belijnende kordon vormende lekdrempels en overkragende bovenverdieping op geblokte rondboogfries met uitgewerkte kraagstenen; thematische bas-reliëfs met de vier jaargetijden in de boogvelden. Bovenvensters in geprofileerde omlijsting met oren onder een spiegelboog met gecanneleerde sluitsteen. Twee oculi onder waterlijst aan weerszij van de vensters van de derde bouwlaag.

Interieur. Volledig onderkelderd, tweebeukig, drie traveeën; graatgewelven op twee ronde zandstenen middenpijlers. Op begane grond in zijvertrek, gesitueerd achter nummer 21, grijsmarmeren schouw met stucboezem in Lodewijk XVI-stijl.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 0028/W.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 8 oktober 1991.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 397/1991.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 201/1906.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 412-413.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis De Witte Pelikaen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29891 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.