Burgerhuis De Witte Pelikaen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam De Witte Pelikaan
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Vlamingstraat
Locatie Vlamingstraat 23, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis De Witte Pelikaen

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis De Witte Pelikaen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd "De Witte Pelikaen", zie opschrift. Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Oude kern, zie vroegere gevel die achter de huidige straatgevel schuilgaat. Thans krulgevel, gedateerd 1672, getypeerd door een samengaan van Renaissance-ornamenten in Vredeman de Vriesstijl en barokelementen. 1872: schilderen van de gevel. Opnieuw schilderen en plaatsen van winkelpui in 1906. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1991 naar ontwerp van architect L. Christiaens (Brugge): onder meer opnieuw schilderen volgens kleurstelling van 1906. Roodbruinbeschilderde verankerde bakstenen topgevel met driemaal gesuperposeerde in- en uitgezwenkte top, volutes, bandwerk, bekroning met gebogen fronton en beeld van pelikaan op de top. Belijnende kordon vormende lekdrempels en overkragende bovenverdieping op geblokte rondboogfries met uitgewerkte kraagstenen; thematische bas-reliëfs met de vier jaargetijden in de boogvelden. Bovenvensters in geprofileerde omlijsting met oren onder een spiegelboog met gecanneleerde sluitsteen. Twee oculi onder waterlijst aan weerszij van de vensters van de derde bouwlaag.

Interieur. Volledig onderkelderd, tweebeukig, drie traveeën; graatgewelven op twee ronde zandstenen middenpijlers. Op begane grond in zijvertrek, gesitueerd achter nummer 21, grijsmarmeren schouw met stucboezem in Lodewijk XVI-stijl.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 0028/W.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 8 oktober 1991.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 397/1991.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 201/1906.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 412-413.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Vlamingstraat

Vlamingstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.