erfgoedobject

Stadswoning Cleene Veronycke

bouwkundig element
ID
29909
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29909

Juridische gevolgen

Beschrijving

Zogenaamd "Cleene Veronycke" is fasegewijs tot stand gekomen op een diep perceel uitkomend aan de Kraanrei. Oorspronkelijk pand bij Marcus Gerards (1562) afgebeeld met houten gevel van vier traveeën + steegje rechts. In de loop van de 18de eeuw verbouwd tot trapgevel van drie traveeën en rechts gekanteelde gevel van twee traveeën. 1914: geheel verbouwd tot lijstgevel met klokvormig kuifstuk. 1927: wijzigen vensters begane grond, portaal rechts met doorgang naar achtergebouwen waar een cinemazaal wordt ingericht. In 1989 "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architecten P. Salens en W. Verlinde (Brugge) van vooral de kelder.

Breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (leien en Vlaamse pannen). Bepleisterde en grijsbeschilderde lijstgevel met belijnende arduinen kordon vormende lekdrempels. Rechthoekige vensters; op begane grond in vlakke omlijsting met onderling verbonden bovendorpels; op bovenverdieping geprofileerde omlijsting. Deur in arduinen omlijsting met breed beloop.

Interieur. Tweebeukige kelder; houten zoldering steunend op muurstijl met korbeel en twee (oorspronkelijk drie) zandstenen zuilen op kraalvormig voetstuk en met knoppenkapiteel. Linker zijmuur met spitsboogvormige spaarnissen waarachter een veldstenen muur, waarschijnlijk horend bij de fundering van ouder buurpand "Groote Veronycke" (nummer 68-70) van vóór 1200. Rechter zijmuur met twee kepervormige kaarsnissen. Op de bovenverdieping, zaal zogenaamd"Ter Beurse" met bewaarde balklaag voorzien van imposante moer- en kinderbalken en zaal zogenaamd "De Arend" afgedekt met tongewelf.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 2520/1988.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. 10 jaar monumenten en feest, Brugge, 1998, p. 149-154.
  • CONSTANDT L., Stenen herleven, 111 jaar "Kunstige Herstellingen" in Brugge 1877-1988, 1988, p. 193-194.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 421 (hier onder nr. 44).

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning Cleene Veronycke [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29909 (Geraadpleegd op 15-06-2021)