Huis De Gouden Poort

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Vlamingstraat
Locatie Vlamingstraat 78, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Gouden Poort

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Huis De Gouden Poort
gelegen te Vlamingstraat 78 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 26-04-2002.

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "De Gouden Poort", heden bankgebouw met bijhorende lokettenzaal. Alleenstaand statig herenhuis in neoclassicistische stijl, naar ontwerp van architect I. Alleweireldt (Brugge) in opdacht van burggraaf Goupy de Beauvolers, vervangt in 1856 twee laatgotische trapgevels met rechts latere aanbouw passend in de toenmalige rooilijn. 1857: bouwen van twee lagere zijvleugels aan de straatzijde. Huidig uitzicht wijkt af van oorspronkelijk ontwerp van 1856: onder meer niet uitgevoerde gebogen dubbele bordestrap toegankelijk via dubbele trap met bordes met twee kleine fonteinen. 1920: aanpassen van interieur aan nieuwe functie als bank onder meer bouwen van lokettenzaal met neoclassicistische zuilengalerij en glazen overkoepeling in vermenging van art-nouveau- en art-decostijlen; wapenschilddecoratie met een heraldieke inventaris van steden en gemeenten waar de "Bank van West-Vlaanderen" toen actief was. 1987: restauratie van lokettenzaal naar ontwerp van architect P. Salens (Brugge).

Achterin gelegen dubbelhuis voorafgegaan door een gekasseid staatsieplein afgesloten door een ijzeren hek tussen twee paviljoenen. Vijf traveeën onder mansardedak (leien) aan beide zijden geflankeerd door een poorttravee onder plat dak. Symmetrisch opgebouwde lijstgevel met middenrisaliet. Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel met verwerking van arduin voor lijsten, balustrade, kapitelen en sluitstenen. Ordonnerende gekoppelde hoekpilasters en enkelvoudige aan weerszij van het deurrisaliet, per register onder een hoofdgestel dat fungeert als pui- en kroonlijst; gegroefde pilasters van de bovenverdieping voorzien van Corinthische kapitelen; bekronende, oorspronkelijk met siervazen opgesmukte balustrade. Steekbogige muuropeningen met arduinen sluitsteen; links, in het midden en rechts op tweede bouwlaag met semi opengewerkte balustrade. Vijf houten dakkapellen afgewerkt met driehoekig fronton; bolspits.

Paviljoenen aan straatzijde met bepleisterde en witbeschilderde lijstgevels van één + drie + één traveeën en twee bouwlagen. Verwerking van arduin voor horizontaal belijnende plint, lekdrempels en kordon. Ritmerende vlakke pilasters ondersteunen het hoofdgestel op modillons en uitkragend element. Rechthoekige muuropeningen, vensters opgevat als drielichten; op begane grond onder gelede lijst.

Interieur. In voormalig herenhuis groot salon links van de inkomhal met lijstwerk voorzien van rozetten; rechts van inkomhal bureau in Vlaamse renaissancestijl van 1863, muren met Mechels goudleder en schouw van zwarte en witte marmer. Lokettenzaal: imposante centrale ruimte met gebogen glazen overkoepeling op smeedijzeren dragers, met aan drie zijden zijvleugels met op de begane grond loketten en op de verdieping doorlopende gaanderij onder vlakke zolderingen met per travee glazen dakverlichtingen.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 89/1856, 341/1920.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag. Monumenten van vervoer(ing). Hans Memling, 1994, p. 58-59.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 423.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Vlamingstraat

Vlamingstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.