Hoekhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Vlamingstraat
Locatie Vlamingstraat 94, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

"Dit Huys/ Groot Vlaenderen/ Ghenaemt"/ "voorheen de Fransche", zie naamcartouches in voor- en zijgevel. Hoekpand van drie + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op Korte Winkel, Vlaamse pannen). Bakstenen klokgevel van 1717 ter vervanging van houten gevel. "Kunstige Herstelling" in 1932 naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge): onder meer verwijderen van verflagen, in harmonie brengen van benedenbouw, aan Korte Winkelzijde, invoegen van een deur met bovenlicht in neobarokomlijsting, aanbrengen van vensteromlijstingen naar het patroon van het zoldervenster en vervangen van zandstenen elementen door kunststeen; resterende hoekstenen op de begane grond. Geveltop onder meer verrijkt met voluten, vernieuwde naamcartouches en art-decobloemstuk in het timpaan van het bekronende driehoekig fronton. Licht getoogde vensters en deur in toegevoegde vlakke omlijsting met oren en neuten. Zijgevel kant Vlamingstraat: lijstgevel met centrale dakkapel opgenomen in een tuitgevel afgewerkt met vlechtingen en een rondbogig venster in vlakke omlijsting doorlopend over borstwering.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 631/1932.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 425 (onder nr. 74).

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Vlamingstraat

Vlamingstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.