Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Vlamingstraat
Locatie Vlamingstraat 100, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Burgerhuis: erker
gelegen te Vlamingstraat 100 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-1951.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met de Augustijnenrei. Diephuis van twee/drie + drie traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen). Lijstgevel met 18de-eeuws uitzicht, waarschijnlijk 1741, doch oude 16de-eeuwse kern. Verankerde witbeschilderde baksteenbouw. Enkelhuisopstand. Steekboogdeur en -vensters deur in vlakke omlijsting, bovenvensters op doorgetrokken, geprofileerde onderdorpels; benedenvensters vervangen door één groot raam. De sterk verbouwde zijgevel van verankerde baksteen vertoont oudere, 16de-17de-eeuwse (?) vensters opgenomen in segment- en rondboognissen en twee bewaarde bolkozijnen op de lagere hoogste bouwlaag. Aangebouwde laatgotische erker van baksteen van 1514, ontworpen als goudsmelthok in opdracht van Herman Van Oudvelde, deken van de goudsmeden. 1877: "Kunstige Herstelling" onder meer verwijderen van de verflagen en schaven van bestaand maaswerk. In 1974 restauratie onder leiding van de Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge: onder meer vervangen of verstevigen van de constructief gevaarlijke stukken en reconstructie van het verfijnde maaswerk.

Verfijnde rechthoekige uitbouw die de mogelijkheden van de laatgotische baksteenarchitectuur ten spits drijft; één + twee + één travee opgevangen een kwartrond geprofileerde bakstenen onderbouw tussen natuurstenen kraagstenen; een spits schilddak (leipannen) boven een omlopende houten lijst. Schaarse verwerking van zandsteen voor draag- en sierelementen. Travee-indeling gemarkeerd door verankerde geprofileerde penanten, aanzettend op een hoog voetstuk en bovenaan verrijkt met getorste zuiltjes; invulling opgevat als blinde nissen onderverdeeld in drie registers, respectievelijk een rechthoekig paneel met laatgotische tracering een klein rechthoekig venster met glas in lood onder een rondboognis met verfijnd maaswerk.

Interieur. Dakgebint bestaande uit drie schaargebinten met nokgebinten en gordingen. Binnenin overwelfde erker.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Brugge West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 201.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 31 augustus 1993.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 425-427 (onder nr. 80).
  • DEVOS P.; CONSTANDT L.; ESTHER J.P., Brugge, Herwonnen schoonheid, Tien jaar monumentenzorg te Brugge, 1975, p. 177-178.
  • ESTHER J., Arthur Vandendorpe, restaureren, renoveren, 1994, p. 134-135, 215, 216.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Vlamingstraat

Vlamingstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.