Ensemble van stadswoningen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wapenmakersstraat
Locatie Wapenmakersstraat 1-3, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Ensemble van twee stadswoningen, gedateerd 1616

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Samenstel van twee diephuizen van samen zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) met gevel van "1616", zie jaarankers. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1938-1939 waarbij begane grond huidige vorm kreeg. Verankerde bakstenen gevels met in- en uitgezwenkte toppen; gebruik van arduin voor begane grond, bolkozijnen, doorgetrokken lateien en lekdrempels, mascaronsluitstenen. Bovenverdieping in overstek op verankerde rondboogfries opgevangen door driekwartzuilen; aflijnende hoekblokken in het baksteenparement. Druppelvormige openingen flankeren de bolkozijnen met negblokken. Rondboogvenster in geblokte omlijsting in elke geveltop.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 245/1938.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 155.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 431-432.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wapenmakersstraat

Wapenmakersstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.