Lyceum Hemelsdaele

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wapenmakersstraat
Locatie Wapenmakersstraat 12-14, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Lyceum Hemelsdaele

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Lyceum Hemelsdaele: deel
gelegen te Wapenmakersstraat 14 (Brugge)

Deze bescherming is geldig sinds 04-10-1996.

Beschrijving

Nr. 14. Lyceum Hemelsdaele. Marcus Gerards (1562) tekent een groot pand bekroond met drie torens, z.g. huis "de Lecke", waarin i.l.v. XVI het Engels consulaat is ondergebracht en dat in 1574 door de jezuïeten is aangekocht en mogelijk verbouwd. 1861: i.o.v. Baron de 't Serclaes wordt een imposant herenhuis gebouwd n.o.v. architect I. Alleweirelt (Brugge) i.pl.v. een vermoedelijk reeds aangepast diephuis van drie trav. en drie bouwl. onder afgewolfde bedaking en r. een aanpalend breedhuis van drie trav. met getrapte top over de twee r.trav.; monumentale poort blijkbaar opgenomen in een afsluitingsmuur l. In 1870 door Les Dames de Saint-André ingericht als school o.m. met toevoeging van een neogotische kapel van 1872 n.o.v. architect J. de Bethune (gesloopt in 1977). 1878-1879: Les Dames de Hemelsdaele verhuizen van de abdij Hemelsdaele in de Sint-Clarastraat naat het Sint-Jansplein en brengen er de school onder. 1883: uitbreiding met aanpalende neobarokke panden n.o.v. architect J. Coucke (Brugge) cf. Wapenmakersstraat nr. 12. I.l.v. jaren 1930, uitbreiding via aanleg van speelplaats naar huis "de Nieulant" aan Sint-Jansstraat nr. 16. 1956: na sloop van gebouwen in de Sint-Walburgastraat en bouw van klassenvleugel n.o.v. architect M. Hocepied (Brugge). 1960: aankoop van het pand aan Sint-Jansplein nr. 15 en bouw van de klassenvleugel n.o.v. architect R. D'Helft.

Neoclassicistisch herenhuis op L-vormige plattegrond, in zijn huidige vorm van zeven trav. en drie bouwl. + l., drie trav. en twee bouwl. onder schilddak (n // straat). Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel op donkergrijze sokkel. Hoofdvolume met monumentale poorttrav. afgeboord door hoekblokken: hergebruikte rondboogpoort, geflankeerd door pilasters met imitatievoegen en bekroond door sterk geprofileerd topstuk onder driehoekig fronton; tussen volutes, geïntegreerd paneel met beschilderd wapenschild van Baron de 't Serclaes en twee medaillons met opschrift "Anno / 1862". Gevel geleed door kordon vormende lekdrempels, lijsten en hoofdgestel met kroonlijst op gegroefde modillons, tandlijst en met spiegels. Licht getoogde vensters in geprofileerde omlijsting met oren en sluitsteen; borstweringen met balusters op tweede bouwl. Kelderopeningen met verzorgd smeedwerk o.m. met ingewerkte letters "TS".

L. van de poort, oorspronkelijk slechts één bouwl. bekroond door attiek, maar later met verd. verhoogd, gr. m. als wintertuin. Begane grond cf. r.gevel. Bovenverd. geritmeerd door houten pijlers met kandelaberversiering steunend op de driezijdige postamenten van de uitgewerkte borstwering; bekronend versierd entablement met arabesken en sierlijke motieven en brede korfboogvensters met gebogen roedeverdelingen.

Achtergevels: verankerde bepleisterde en witbeschilderde lijstgevels geritmeerd door licht getoogde vensters met afgeschuinde dagkanten, paneelwerk en diamantsluitstenen. Voormalige kapelgevel in 1976 n.o.v. architect W. Provoost (Brugge) verbouwd tot klassen en opgetrokken tot drie bouwl.; verankerde Z.-gevel deels van rode baksteen op drieledige, arduinen rondboogarcade en bovenverd. geleed vlg. Brugse trav., type I; O.-gevel met drie spitsboogvensters op natuurstenen afzaten cf. drie brandglazen in het trappenhuis.

Interieur. Koetsdoorgang, geflankeerd door pilasters, aangekleed met marmer en wandbeschilderingen leidt naar middengang met daarop aansluitende salons in Lodewijk XVI-stijl o.m. met bepleisterde versiering en schouwen. Monumentaal trappenhuis met superpositie van de drie orden, spiegels, verdiepte panelen, cartouche met opschrift "IHS / Ad Majorem Dei Gloriam" en ingewerkte glasramen van J. de Bethune, afkomstig van de gesloopte schoolkapel. Eikenhouten slingertrap met overdadig versierde trappaal o.m. met leeuwenkop en urne.

Nr. 12, r. ervan, neobarok schoolgebouw o.m. met refter, van zes trav. en drie bouwl. van 1883-1884 n.o.v. architect J. Coucke (Brugge) i.pl.v. twee trap- en een lijstgevel. Verankerde en gekanteelde lijstgevel van baksteen met twee getrapte toppen (5 tr. + topstuk); gebruik van witsteen voor doorgetrokken lateien, kruiskozijnen, geblokte ontlastingsbogen met sluitstenen, plint. In vijfde trav., neobarok segmentboogpoortje in geprofileerde omlijsting met volutes en nis met beeld van O.-L.-Vrouw ter Woesten.

  • SAB, Bouwvergunningen, nr. 86/1883.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag. Negentiende eeuwse architectuur in de binnenstad, Brugge, 1990, p. 17-18.
  • DEVLIEGHER L., De huizen van Brugge, Brugge, 1975, p. 432.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA Noord, Brussel - Turnhout.

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wapenmakersstraat

Wapenmakersstraat (Brugge)

is gerelateerd aan Schoolgebouw van het Lyceum Hemelsdaele

Wapenmakersstraat 14, Brugge (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.