erfgoedobject

Huis De Croone

bouwkundig element
ID
29932
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29932

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Huis De Croone
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis De Croone
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Sint-Jansstraat. Eertijds zogenaamd "Huis De Croone". Imposant gotisch diephuis van vier + vijf traveeën - dubbelhuisopstand - en drie bouwlagen onder zadeldak (tichelen), van de tweede helft van de 15de eeuw. Typische plattegrond en indeling: rechthoekig met centraal doorgetrokken dwarsmuur vanaf de eerste bouwlaag tot in de nok. 1830: verlagen van benedenvensters en vervangen van de kruiskozijnen. Historiserende herstelling in 1967-1968 naar ontwerp van L. en P. Viérin (Brugge): onder meer reinigen gevels, vrijmaken van traceerwerk, aanbrengen van de deuromlijsting in derde travee, terugbrengen van benedenvensters naar oorspronkelijke verhoudingen en aanbrengen van traceerwerk en zandstenen kruiskozijnen; verder verhogen van gootmuren en toevoegen van een kruisbloem als topstuk. Ook vervolledigen van de ontbrekende consoles, balksleutels, korbelen en muurstijlen.

Verankerde bakstenen puntgevel; gebruik van zandsteen voor hoge plint met korfbogige kelderopening, hoekblokken, kozijnconstructies als bol- en kruiskozijnen, en ornamenten als kruisbloem en waterlijst. Brugse travee, type I, aanzettend op doorlopende waterlijst; driepassen in de boogvelden. Rechthoekige vensters met kruis- of bolkozijn. Deur in laatgotische stijl; waterlijst en kruisbloem. Zijgevel geritmeerd door Brugse travee, type I, links een blinde nis. Voorts soortgelijke muuropeningen als voorgevel. Op de hoek Maria met Kind. Vijf imposante, al dan niet verankerde schoorsteenschachten. Lagere aanbouw.

Interieur. Tweebeukige kelder onder voorhuis van vier traveeën diep, kelder onder achterhuis met tongewelf en twee traveeën diep. Balklagen; gr.m. vernieuwde consoles, balksleutels, korbelen en muurstijlen. Op de derde bouwlaag gotische schouw; wangen met peerkraalprofiel uitlopend op een mannen- en vrouwenhoofd voorzien van wapenschild; keellijst met bloemmotief. Dakgebint met schaar- en nokgebinten, telmerken en vlieringzolder.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 440-444.
  • DEVOS P.; CONSTANDT L.; ESTHER J.P., Brugge, Herwonnen schoonheid, Tien jaar monumentenzorg te Brugge, 1975, p. 170-176.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huis De Croone [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29932 (Geraadpleegd op )