Huis De Croone

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wijnzakstraat
Locatie Wijnzakstraat 2, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis De Croone

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1962.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis De Croone

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Gelegen aan de hoek met Sint-Jansstraat. Eertijds zogenaamd "Huis De Croone". Imposant gotisch diephuis van vier + vijf traveeën - dubbelhuisopstand - en drie bouwlagen onder zadeldak (tichelen), van de tweede helft van de 15de eeuw. Typische plattegrond en indeling: rechthoekig met centraal doorgetrokken dwarsmuur vanaf de eerste bouwlaag tot in de nok. 1830: verlagen van benedenvensters en vervangen van de kruiskozijnen. Historiserende herstelling in 1967-1968 naar ontwerp van L. en P. Viérin (Brugge): onder meer reinigen gevels, vrijmaken van traceerwerk, aanbrengen van de deuromlijsting in derde travee, terugbrengen van benedenvensters naar oorspronkelijke verhoudingen en aanbrengen van traceerwerk en zandstenen kruiskozijnen; verder verhogen van gootmuren en toevoegen van een kruisbloem als topstuk. Ook vervolledigen van de ontbrekende consoles, balksleutels, korbelen en muurstijlen.

Verankerde bakstenen puntgevel; gebruik van zandsteen voor hoge plint met korfbogige kelderopening, hoekblokken, kozijnconstructies als bol- en kruiskozijnen, en ornamenten als kruisbloem en waterlijst. Brugse travee, type I, aanzettend op doorlopende waterlijst; driepassen in de boogvelden. Rechthoekige vensters met kruis- of bolkozijn. Deur in laatgotische stijl; waterlijst en kruisbloem. Zijgevel geritmeerd door Brugse travee, type I, links een blinde nis. Voorts soortgelijke muuropeningen als voorgevel. Op de hoek Maria met Kind. Vijf imposante, al dan niet verankerde schoorsteenschachten. Lagere aanbouw.

Interieur. Tweebeukige kelder onder voorhuis van vier traveeën diep, kelder onder achterhuis met tongewelf en twee traveeën diep. Balklagen; gr.m. vernieuwde consoles, balksleutels, korbelen en muurstijlen. Op de derde bouwlaag gotische schouw; wangen met peerkraalprofiel uitlopend op een mannen- en vrouwenhoofd voorzien van wapenschild; keellijst met bloemmotief. Dakgebint met schaar- en nokgebinten, telmerken en vlieringzolder.

  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 440-444.
  • DEVOS P.; CONSTANDT L.; ESTHER J.P., Brugge, Herwonnen schoonheid, Tien jaar monumentenzorg te Brugge, 1975, p. 170-176.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wijnzakstraat

Wijnzakstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.