erfgoedobject

Hoekcomplex

bouwkundig element
ID
29936
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29936

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekcomplex
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Oorspronkelijk drie afzonderlijke panden van respectievelijk drie, vijf en vijf traveeën en drie en een halve bouwlaag onder samengestelde schild- en zadeldaken. Lijstgevels met 19de-eeuws uitzicht; samenvoeging van gelijkvloerse verdieping resulteert in huidig winkelpand. Oude kern zie kelder onder gedeelte aan Wollestraat. Verankerde bepleisterde en witbeschilderde lijstgevels met rechthoekige bovenvensters. Rechts rondbogige mezzaninovensters onder kroonlijst. Middenste gevel: afgeronde en meer uitgewerkte hoek met latere aanpassingen. Rechthoekige bovenvensters op lekdrempels, doorlopend over middengevel; geprofileerde omlijsting voor linker- en middengevel; op derde bouwlaag deurvenster met balkon op consoles en smeedijzeren leuning; oorspronkelijk op tweede bouwlaag deurvenster met ervoor sierlijke leuning. In het midden gevelafsluiting met kroonlijst op modillons waartussen smalle vensters op doorgetrokken kordon vormende lekdrempels, twee in 1881 toegevoegde dakvensters getypeerd door driehoekig fronton steunend op pilasters van Dorische orde en voluten aan uiteinden + aanpassing van de bedaking.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 76/1881.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Breidelstraat

 • Is deel van
  Markt en Burg

 • Is deel van
  Wollestraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoekcomplex [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29936 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.