Huis De Speghele

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wollestraat
Locatie Wollestraat 13, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning De Speghele

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Markt en Burg met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-03-2017.

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "De Speghele". Dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). Huidig uitzicht resultaat van verfraaiende en historiserende "Kunstige Herstelling" in 1990 naar ontwerp van architect P. Viérin (Brugge). Oorspronkelijke gevel van circa 1500, in de loop van de 17de eeuw uitgebreid met achterhuis van twee bouwlagen onder zadeldak. Tussen 1820 en 1854 verbouwd tot vlakke lijstgevel, doch met behoud van oude binnenstructuur. Monumentale verankerde trapgevel (10 trappen + topstuk) van baksteen; gebruik van zandsteen voor hoekblokken, bolkozijnen op begane grond en in top, en kruiskozijnen op bovenverdieping Brugse travee, type I; rechthoekige muuropeningen en op borstwering en in boogvelden gekoppelde spitsboogjes met driepassen.

Interieur. Interieur voorhuis: behouden balklagen met op de tweede bouwlaag muurstijlen en korbelen. Op zolder keperspant met twee schaargebinten. Interieur achterhuis: behouden balklagen, op zolder nok- en twee schaargebinten.

  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1051/1990.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, z.nr. 1820.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 201-205.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 449.
  • ESTHER J., Binnenkort opmerkelijke restauratie van het huis den Speghele in de Wollestraat, in Brugge die Scone, X, 1989, p. 8-9.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

maakt deel uit van Markt en Burg

Blinde-Ezelstraat, Breidelstraat, Breidelstraat, Burg, Burgstraat, De Garre, Eiermarkt, Geernaartstraat,...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wollestraat

Wollestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.