erfgoedobject

Burgerhuis gedateerd 1720

bouwkundig element
ID
29960
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29960

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen aan de voet van de Nepomucenusbrug. Diephuis van drie/twee traveeën + vier traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (tichelen). Heden lijstgevel gedateerd "17 / 20" als verbouwing van houten gevel. 1820: oorspronkelijke gevel met in- en uitzwenkende top en gebogen fronton herleid tot schermgevel. "Kunstige Herstelling" van 1910 omvat het bouwen op alluviale grond van een gebouwtje met houten betimmering, klassieke halfzuiltjes en tegeldak. In 1991 consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect F. Delacourt (Brugge). Laatbarokke lijstgevel van baksteen met schouderboogvensters in zandstenen omlijsting met kwartholle dagkanten en waterlijst eindigend op voluten en kraagstukken met bloemmotieven. Eenvoudiger zijgevel met rechthoekige muuropeningen en gekoppelde spitsboogjes als sporen van oudere openingen die evenals de uitkragende schoorsteenschacht verwijzen naar het laatmiddeleeuwse pand.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 0028/W.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1171/1987.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, z.nr. 1820, nr. 268/1910.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 207-208.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 451-542.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 1999


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis gedateerd 1720 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29960 (Geraadpleegd op 23-06-2021)