Burgerhuis gedateerd 1720

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wollestraat
Locatie Wollestraat 34, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis, gedateerd 1720

Deze bescherming is geldig sinds 16-12-1991.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Stadswoning van 1720

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gelegen aan de voet van de Nepomucenusbrug. Diephuis van drie/twee traveeën + vier traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak (tichelen). Heden lijstgevel gedateerd "17 / 20" als verbouwing van houten gevel. 1820: oorspronkelijke gevel met in- en uitzwenkende top en gebogen fronton herleid tot schermgevel. "Kunstige Herstelling" van 1910 omvat het bouwen op alluviale grond van een gebouwtje met houten betimmering, klassieke halfzuiltjes en tegeldak. In 1991 consoliderende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect F. Delacourt (Brugge). Laatbarokke lijstgevel van baksteen met schouderboogvensters in zandstenen omlijsting met kwartholle dagkanten en waterlijst eindigend op voluten en kraagstukken met bloemmotieven. Eenvoudiger zijgevel met rechthoekige muuropeningen en gekoppelde spitsboogjes als sporen van oudere openingen die evenals de uitkragende schoorsteenschacht verwijzen naar het laatmiddeleeuwse pand.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 0028/W.
  • Dienst Openbare Werken Brugge, Bouwvergunningen, nr. 1171/1987.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, z.nr. 1820, nr. 268/1910.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 207-208.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 451-542.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wollestraat

Wollestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.