erfgoedobject

Huis Perez de Malvenda

bouwkundig element
ID
29966
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29966

Juridische gevolgen

Beschrijving

Laatgotisch complex huis uit 15de-16de eeuw gebouwd in opdracht van Perez de Malvenda. Thans leegstaand en zonder bestemming. Huidig uitzicht resultaat van verschillende verbouwingen.

1823: gotisch poortgebouw vervangen door classicistische lijstgevel. 1878: vervangen van classicistisch poortgebouw door neogotisch. 1906: verfraaiende restauratie naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) onder meer van poortgebouw, wijzigen van grosso modo aanwezige 19de-eeuwse vensters in dezelfde stijl als overige muuropeningen.

1914: Restauratiewerken naar ontwerp van J. Viérin (Brugge) in opdracht van Alex Gillès de Pélichy. Voorstel voor het restaureren van 18de-eeuws tuinpaviljoen, niet uitgevoerd maar wel vervangen door een neogotische constructie. Volledig herbouwen van neogotische ingangspartij. Inrichten van de huiskapel.

Complex bestaande uit twee hoofdvleugels gescheiden door een kleiner dwarsvolume (kapel), en poortgebouw aan straatzijde.

Bakstenen poortgebouw met gebruik van zandsteen voor afwerking van de muuropeningen en ornamenten. Links neogotische tudorboogpoort oplopend in puntgevel met kruisbloem. Poort getypeerd door afgeschuinde dagkanten, erboven wapenschild van bouwheer. Bovenbouw ingenomen door tudorboognis in geblokte omlijsting; drielichten en drie- en vierpassen al dan niet opengewerkt. Veelzijdige slanke huistoren aanzettend op voetstuk voorzien van bas-reliëfs met onder meer bladmotieven en wapenschild van de bouwheer. Voorts afgewerkt met lichtgleuven, spitsboog met opengewerkte driepas en spits met opengewerkte borstwering voorzien van spuwers. Rechter travee met gekoppelde drielichten, op tweede bouwlaag uitkragende erker op consoles waartussen korfbogen; borstwering verrijkt met vierpassen; bekronende opengewerkte borstwering waarachter twee pittoreske dakkapellen.

Diephuis aan straatzijde. Constructie van drie + drie traveeën en twee bouwlagen onder scherp zadeldak (leien). Puntgevel van sterk verweerde Lediaanse zandsteen met schouder- en topstukken voorzien van een latere kruisbloem; kruiskozijnen gevat in Brugse travee, type I, aanzettend op een geprofileerde plintlijst doorlopend over de zijgevel. Zijgevel van baksteen met soortgelijke travee-nissen afgewerkt met zandstenen negblokken. Bakstenen achtergevel met hoge, uitgebouwde schoorsteenschacht, l. met één zeshoekige bekroning, tegen de achtergevel met twee zeshoekige pijpen met zandstenen dekstenen. Houten dakkapel.

Interieur. Verbouwde kelder. Kamers op begane grond en bovenverdieping van drie traveeën; zware eikenhouten moerbalken met geprofileerde balksleutels voorzien van peerkraalmotieven op natuurstenen consoles met hol- en bolprofiel. Regelmatige kinderbalken en spreidsel sterk vernieuwd begin 20ste eeuw. Benedensalon met monumentale neogotische schouw van natuursteen versierd met schilddragende engelen. Parketvloer en vitrinekasten tegen penanten van de Reiegevel. Kamer op bovenverdieping, tegen linker zijwand natuurstenen schouw met in de mijter doorlopend peerkraallijst; rechtstanden op versierde voetstukken; ingelegde mijter; 20ste-eeuwse polychromie in blauwgroen met gouden biesjes. Eikenhouten dakconstructie; twee dubbele schaargebinten en twee gevelspanten met gordingen; kepers verbonden door hanenbalken.

Lagere tussenvleugel. Bakstenen diephuis, twee bouwlagen onder zadeldak (daktegels), aan de waterkant met bakstenen tuitgevel doorbroken door een doorlopende vensternis; top met spitsboogvenster met neogotische tracering. Zijgevel van één travee; op de begane grond, kruisvenster gevat in korfboognis.

Interieur. Onderkelderd en overkluisd met bepleisterd tongewelf van baksteen. Begane grond. Vroegere eetkamer, opgesmukt met monumentale neogotische schouw van natuursteen, versierd met twee wapenschilden en medaillon met initialen A-S verbonden met een koord; huwelijkssymbool van de bouwheer. Zoldering met drie moerbalken; geprofileerde balksleutels met bol-holprofiel, twee strijkbalken, kinderbalken en spreidsel; grotendeels vernieuwd in 1906. Bovenverdieping in 1914 omgebouwd tot huiskapel overkluisd met houten drielobbig gewelf met betimmering, zonder versiering. Tegen westelijke wand een neogotische haard; hergebruikte oude elementen onder meer rechtstanden met peerkraalprofilering eindigend op echtparen waarbij de man aan de vrouw een bloem aanbiedt; schouwboezem met boogfries en natuurstenen versieringen.

Achtervleugel. Bakstenen constructie van vier + onregelmatige traveeën en twee hoge bouwlagen onder scherp zadeldak (daktegels) gevat tussen twee puntgevels; drie grote houten dakkapellen, waarboven een rij van vier kleine dakkapellen. Bredere uitbouw aan de oostzijde, met in de binnenhoek op de binnenkoer een veelzijdige bakstenen traptoren onder spits puntdak (leien). Traditionele plattegrond met dwarsmuur lopend van kelder tot in nok. Verankerde bakstenen lijstgevel gemarkeerd door Brugse travee, type I met kruiskozijnen, links nis met deurportaal; balustrade met spitsboogjes. Bakstenen zuidwestelijke eindgevel van deze vleugel, bovendaks zichtbaar boven de dwarse middenvleugel, is doorbroken door en tuittop doorbroken door een gedeeld venster met terugliggende latei en ter hoogte van de vliering een steekboogvormige luikopening gevat in een rechthoekige nis.

Interieur. Op de begane grond en bovenverdieping een trappenhuis met stenen keizerstrap in neostijl in plaats van volgens een grote slingertrap, zie oude plannen. Achterste gedeelte opgesplitst in een laterale gang en twee grote ruimten gescheiden door een dwarsmuur, waartegen centraal de haarden zijn geplaatst. Zoldering bestaande uit telkens een zware moerbalk, strijkbalken, kinderbalken met spreidsel. De gotische haard van natuursteen in het middensalon is een aanpassing of reconstructie met originele elementen: rechtstanden met peerkraalprofiel op voetstukken dragen een vernieuwde mijter, rechtstanden met koppen links met vrouw, rechts met man, roosmotieven in keellijsten van rechtstanden en mijter. Monumentale gotische haard van natuursteen in het achtersalon; gesculpteerde koppen op rechtstanden versierd met vrouwen- en mannenhoofd, eikenbladversieringen in keellijsten van rechtstanden, kraagstenen met mijter; gepolychromeerd. Op de bovenverdieping eikenhouten zoldering, telkens bestaande uit een moerbalk, strijkbalken en kinderbalken en spreidsel. Moerbalken op balksleutels met peerkraalprofileringen rustend op muurstijlen met volle korbeelstukken. In de eerste kamer, gotische schouw : geprofileerde rechtstanden met voetstukken en met peerkraalprofiel dragen uitkragende kraagstenen waarop de mijter rust; rechtstanden met kopjes, links man en rechts vrouw; roosversieringen in de keellijsten van rechtstanden, kraagstenen en mijter; gepolychromeerd.

Eikenhouten dakconstructie: vier dubbele schaargebinten en twee gevelspanten op rechte steunen; gordingen; kepers verbonden met hanenbalken. Onderste schaargebinten met telmerken.

Veelzijdige bakstenen traptoren met arduinen spiltrap van natuurstenen, mooi gehouwen volle treden, het korte bordes naar bovenverdieping rust op een kruisribgewelfje. Eikenhouten dakconstructie.

Aanbouw Reiekant. In de hoek gevormd door de monumentale achtervleugel en de tussenvleugel bevond zich aan de kant van de Reie een lage 18de-eeuwse aanbouw met mansardekap vervangen door een aanbouw met twee bouwlagen in laatgotische stijl, met prieeltje aan de kant van de tuin; opgesmukt met doorlopende vensternissen met gotisch maaswerk, een pui op een natuurstenen zuil, waarboven Madonnabeeld met wapen van Alex Gillès de Pélichy.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier 202.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 7 september 1996.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 111/1878, nr. 77/1906, nr. 23/1914.
  • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen, 15de-eeuwse architectuur in de binnenstad, Brugge, 1992.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 452-454.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Huis Perez de Malvenda [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29966 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.