Huis Perez de Malvenda

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Wollestraat
Locatie Wollestraat 53, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Huis Perez de Malvenda

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1974.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Huis Perez de Malvenda

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Vismarkt, Huidenvettersplein en Rozenhoedkaai met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 06-02-2018.

Beschrijving

Nr. 53/ Reie. Laatgotisch complex huis uit XV-XVI gebouwd i.o.v. Perez de Malvenda. Thans leegstaand en zonder bestemming. Huidig uitzicht resultaat van verschillende verbouwingen.

1823: gotisch poortgebouw vervangen door classicistische lijstgevel. 1878: vervangen van classicistisch poortgebouw door neogotisch. 1906: verfraaiende restauratie n.o.v. architect J. Viérin (Brugge) o.m. van poortgebouw, wijzigen van gr.m. aanwezige XIX-vensters in dezelfde stijl als overige muuropeningen.

1914: Restauratiewerken n.o.v. J. Viérin (Brugge) i.o.v. Alex Gillès de Pélichy. Voorstel voor het restaureren van XVIII-tuinpaviljoen, niet uitgevoerd maar wel vervangen door een neogotische constructie. Volledig herbouwen van neogotische ingangspartij. Inrichten van de huiskapel.

Complex bestaande uit twee hoofdvleugels gescheiden door een kleiner dwarsvolume (kapel), en poortgebouw aan straatzijde.

Bakstenen poortgebouw met gebruik van zandsteen voor afwerking van de muuropeningen en ornamenten. L. neogotische tudorboogpoort oplopend in puntgevel met kruisbloem. Poort getypeerd door afgeschuinde dagkanten, erboven wapenschild van bouwheer. Bovenbouw ingenomen door tudorboognis in geblokte omlijsting; drielichten en drie- en vierpassen al dan niet opengewerkt. Veelzijdige slanke huistoren aanzettend op voetstuk voorzien van bas-reliëfs met o.m. bladmotieven en wapenschild van de bouwheer. Voorts afgewerkt met lichtgleuven, spitsboog met opengewerkte driepas en spits met opengewerkte borstwering voorzien van spuwers. R.trav. met gekoppelde drielichten, op tweede bouwl. uitkragende erker op consoles waartussen korfbogen; borstwering verrijkt met vierpassen; bekronende opengewerkte borstwering waarachter twee pittoreske dakkapellen.

Diephuis aan straatzijde. Constructie van drie + drie trav. en twee bouwl. onder scherp zadeldak (leien). Puntgevel van sterk verweerde Lediaanse zandsteen met schouder- en topstukken voorzien van een latere kruisbloem; kruiskozijnen gevat in Brugse trav., type I, aanzettend op een geprofileerde plintlijst doorlopend over de zijgevel. Zijgevel van baksteen met soortgelijke trav.nissen afgewerkt met zandstenen negblokken. Bakstenen achtergevel met hoge, uitgebouwde schoorsteenschacht, l. met één zeshoekige bekroning, tegen de achtergevel met twee zeshoekige pijpen met zandstenen dekstenen. Houten dakkapel.

Interieur. Verbouwde kelder. Kamers op begane grond en bovenverd. van drie trav.; zware eikenhouten moerbalken met geprofileerde balksleutels voorzien van peerkraalmotieven op natuurstenen consoles met hol- en bolprofiel. Regelmatige kinderbalken en spreidsel sterk vernieuwd begin XX. Benedensalon met monumentale neogotische schouw van natuursteen versierd met schilddragende engelen. Parketvloer en vitrinekasten tegen penanten van de Reiegevel. Kamer op bovenverd., tegen l. zijwand natuurstenen schouw met in de mijter doorlopend peerkraallijst; rechtstanden op versierde voetstukken; ingelegde mijter; XX-polychromie in blauwgroen met gouden biesjes. Eikenhouten dakconstructie; twee dubbele schaargebinten en twee gevelspanten met gordingen; kepers verbonden door hanenbalken.

Lagere tussenvleugel. Bakstenen diephuis, twee bouwl. onder zadeldak (daktegels), aan de waterkant met bakstenen tuitgevel doorbroken door een doorlopende vensternis; top met spitsboogvenster met neogotische tracering. Zijgevel van één trav.; op de begane grond , kruisvenster gevat in korfboognis.

Interieur. Onderkelderd en overkluisd met bepleisterd tongewelf van baksteen.. Begane grond. Vroegere eetkamer, opgesmukt met monumentale neogotische schouw van natuursteen, versierd met twee wapenschilden en medaillon met initialen A-S verbonden met een koord; huwelijkssymbool van de bouwheer. Zoldering met drie moerbalken; geprofileerde balksleutels met bol-holprofiel, twee strijkbalken, kinderbalken en spreidsel; grotendeels vernieuwd in 1906. Bovenverd. in 1914 omgebouwd tot huiskapel overkluisd met houten drielobbig gewelf met betimmering, zonder versiering. Tegen W.-wand een neogotische haard; hergebruikte oude elementen o.m. rechtstanden met peerkraalprofilering eindigend op echtparen waarbij de man aan de vrouw een bloem aanbiedt; schouwboezem met boogfries en natuurstenen versieringen.

Achtervleugel. Bakstenen constructie van vier + onregelmatige trav. en twee hoge bouwl. onder scherp zadeldak (daktegels) gevat tussen twee puntgevels; drie grote houten dakkapellen, waarboven een rij van vier kleine dakkapellen. Bredere uitbouw aan de O.-zijde, met in de binnenhoek op de binnenkoer een veelzijdige bakstenen traptoren onder spits puntdak (leien). Traditionele plattegrond met dwarsmuur lopend van kelder tot in nok. Verankerde bakstenen lijstgevel gemarkeerd door Brugse trav., type I met kruiskozijnen, l. nis met deurportaal; balustrade met spitsboogjes. Bakstenen Z.W.-eindgevel van deze vleugel, bovendaks zichtbaar boven de dwarse middenvleugel, is doorbroken door en tuittop doorbroken door een gedeeld venster met terugliggende latei en ter hoogte van de vliering een steekboogvormige luikopening gevat in een rechth. nis.

Interieur. Op de begane grond en bovenverd. een trappenhuis met stenen keizerstrap in neostijl i.pl.v. vlg. een grote slingertrap, cf. oude plannen. Achterste gedeelte opgesplitst in een laterale gang en twee grote ruimten gescheiden door een dwarsmuur, waartegen centraal de haarden zijn geplaatst. Zoldering bestaande uit telkens een zware moerbalk, strijkbalken, kinderbalken met spreidsel. De gotische haard van natuursteen in het middensalon is een aanpassing of reconstructie met originele elementen: rechtstanden met peerkraalprofiel op voetstukken dragen een vernieuwde mijter, rechtstanden met koppen l. met vrouw, r. met man, roosmotieven in keellijsten van rechtstanden en mijter. Monumentale gotische haard van natuursteen in het achtersalon; gesculpteerde koppen op rechtstanden versierd met vrouwen- en mannenhoofd, eikenbladversieringen in keellijsten van rechtstanden, kraagstenen met mijter; gepolychromeerd. Op de bovenverd. eikenhouten zoldering, telkens bestaande uit een moerbalk, strijkbalken en kinderbalken en spreidsel. Moerbalken op balksleutels met peerkraalprofileringen rustend op muurstijlen met volle korbeelstukken. In de eerste kamer, gotische schouw : geprofileerde rechtstanden met voetstukken en met peerkraalprofiel dragen uitkragende kraagstenen waarop de mijter rust; rechtstanden met kopjes, l. man en r. vrouw; roosversieringen in de keellijsten van rechtstanden, kraagstenen en mijter; gepolychromeerd.

Eikenhouten dakconstructie: vier dubbele schaargebinten en twee gevelspanten op rechte steunen; gordingen; kepers verbonden met hanenbalken. Onderste schaargebinten met telmerken.

Veelzijdige bakstenen traptoren met arduinen spiltrap van natuurstenen, mooi gehouwen volle treden, het korte bordes naar bovenverd. rust op een kruisribgewelfje. Eikenhouten dakconstructie.

Aanbouw Reiekant. In de hoek gevormd door de monumentale achtervleugel en de tussenvleugel bevond zich aan de kant van de Reie een lage XVIII- aanbouw met mansardekap vervangen door een aanbouw met twee bouwl. in laatgotische stijl, met prieeltje aan de kant van de tuin; opgesmukt met doorlopende vensternissen met gotisch maaswerk, een pui op een natuurstenen zuil, waarboven Madonnabeeld met wapen van Alex Gillès de Pélichy.

  • Afdeling ROHM West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. 202.
  • DMS, Nota, 7 september 1996.
  • SAB, Bouwvergunningen, nr. 111/1878, nr. 77/1906, nr. 23/1914.
  • BEERNAERT B., Open ..., 1992.
  • DEVLIEGHER L., De huizen van Brugge, Brugge, 1975, p. 452-454.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA Noord, Brussel - Turnhout.

Relaties

maakt deel uit van Vismarkt, Huidenvettersplein en Rozenhoedkaai met omgeving in Brugge

Braambergstraat 1-8, Braambergstraat 10-12, Braambergstraat 14,16,18, Braambergstraat 1A, Braambergstraat...

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wollestraat

Wollestraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.