Schoolcomplex Sint-Jozefinstituut De Jozefienen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Zilverstraat
Locatie Zilverstraat 26, 26A, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schoolcomplex Sint-Jozefinstituut De Jozefienen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Sint-Jozefinstituut, zogenaamd "de Jozefienen". Schoolcomplex tussen Kop- en Giststraat met nevengebouwen aan de Noordzand- nummers 52 en 76 en Artoisstraat.

Locatie van de Kapel van Sint-Lucas en Sint-Elooi, de kapel van het ambacht van de schilders en beeldhouwers uit de 15de eeuw, gesloopt circa 1800 (?).

1817: stichting van de orde van de Zusters van de Heilige Jozef door Kanunnik de Crombrughe van Gent, goedgekeurd door de kerkelijke overheid in 1830.

1841: de Zusters nemen het bestaande tehuis in de Zilverstraat over. 1889: aankoop van de huizen zogenaamd "De Sutter" en "Cordy". 1926: H. Hoste krijgt de opdracht een hoekvleugel aan de Kopstraat door nieuwbouw te vervangen; tijdens het werk stort een deel van het betonskelet in, met als gevolg vijf doden en het overdragen van de opdracht aan architecten J. en L. Viérin.

1958: vernieuwen van de vleugels aan de Giststraat. Gevelrij van vijf afzonderlijke gevels fasegewijs tot stand gekomen, van links naar rechts hoekhuis/ Giststraat, of voormalig huis zogenaamd "De Sutter": verankerde bakstenen trapgevel van twee traveeën en twee bouwlagen, samen met verankerde bakstenen trapgevel rechts ervan, zogenaamd "Huis Cordy" en geritmeerd door Brugse travee, type I, gereconstrueerd in 1959-1960 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) in plaats van soortgelijke 16de-eeuwse gevels; rechts, nummer 26, eclectisch pand met neobarokinslag van zeven traveeën en drie bouwlagen met centrale bakstenen klokgevel, opgetrokken in 1959-1960 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) in plaats van 19de-eeuwse lijstgevel; bakstenen halsgevel in neorenaissancestijl, eveneens van 1959-1960 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) in navolging van de soortgelijke, oorspronkelijke gevel zie Oude Burg nummer 33 in plaats van een lijstgevel; breed hoekpand met rechts tuitgevel en geritmeerd door Brugse travee, type I, gebouwd in 1929, zie opschrift, naar ontwerp van architecten J. en L. Viérin (Brugge) in plaats van een klok-, trap- en lijstgevel, met beeld van Heilige Jozef door beeldhouwer P. De Wispelaere (Brugge).

Ingebouwde neogotische kapel van 1887; leien zadeldak met dakruiter en -kapellen, zichtbaar via het steegje van het voormalige "fort het nonnengat" in de Noordzandstraat tussen de nummers 27 en 33: verankerde bakstenen gevels met onder kroonlijst, op spitsbogen uitkragende fries en tweeledige spitsboogvensters.

Interieur. Kapel bewaart twee mogelijk 14de-eeuwse beelden van een Calvarie, afkomstig uit de voormalige Sint-Donaaskerk.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 500/1926, nr. 703/1929, nr. 252/1959.
  • ETIENNE F., Vreugdegroet. Een feestalbum. 1830-1980, Brugge.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Gilté, Stefanie & Vanwalleghem, Aagje

Datum tekst: 1999

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zilverstraat

Zilverstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.