Schoolcomplex Sint-Jozefinstituut De Jozefienen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Zilverstraat
Locatie Zilverstraat 26, Brugge (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Brugge (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Brugge - deel A (geografische inventarisatie: 01-12-1999 - 31-12-1999).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schoolcomplex Sint-Jozefinstituut De Jozefienen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Nrs. 24-26. St.-Jozefinstituut, z.g. "de Jozefienen". Schoolcomplex tussen Kop- en Giststraat met nevengebouwen aan de Noordzand- nrs. 52 en 76 en Artoisstraat.

Locatie van de Kapel van St.-Lucas en St.-Elooi, de kapel van het ambacht van de schilders en beeldhouwers uit XV, gesloopt ca. 1800 (?).

1817: stichting van de orde van de Zusters van de H. Jozef door Kanunnik de Crombrughe van Gent, goedgekeurd door de kerkelijke overheid in 1830.

1841: de Zusters nemen het bestaande tehuis in de Zilverstraat over. 1889: aankoop van de huizen z.g. "De Sutter" en "Cordy". 1926: H. Hoste krijgt de opdracht een hoekvleugel aan de Kopstraat door nieuwbouw te vervangen; tijdens het werk stort een deel van het betonskelet in, met als gevolg vijf doden en het overdragen van de opdracht aan architecten J. en L. Viérin cf. infra.

1958: vernieuwen van de vleugels aan de Giststraat cf. Giststraat. Gevelrij van vijf afzonderlijke gevels fasegewijs tot stand gekomen, v.l.n.r. hoekhuis/ Giststraat, of voormalig huis z.g. "De Sutter": verankerde bakstenen trapgevel van twee trav. en twee bouwl., samen met verankerde bakstenen trapgevel r. ervan, z.g. "Huis Cordy" en geritmeerd door Brugse trav., type I, gereconstrueerd in 1959-1960 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge) i.pl.v. soortgelijke XVI-gevels (850); r., nr. 26, eclectisch pand met neobarokinslag van zeven trav. en drie bouwl. met centrale bakstenen klokgevel, opgetrokken in 1959-1960 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge) i.pl.v. XIX-lijstgevel; bakstenen halsgevel in neorenaissancestijl, eveneens van 1959-1960 n.o.v. architect M. Vermeersch (Brugge) in navolging van de soortgelijke, oorspronkelijke gevel cf. Oude Burg nr. 33 i.pl.v. een lijstgevel; breed hoekpand met r. tuitgevel en geritmeerd door Brugse trav., type I, gebouwd in 1929, cf. opschrift, n.o.v. architecten J. en L. Viérin (Brugge) i.pl.v. een klok-, trap- en lijstgevel, met beeld van H. Jozef door beeldhouwer P. De Wispelaere (Brugge).

Ingebouwde neogotische kapel van 1887; leien zadeldak met dakruiter en -kapellen, zichtbaar via het steegje van het voormalige "fort het nonnengat" in de Noordzandstraat tussen de nrs. 27 en 33: verankerde bakstenen gevels met onder kroonlijst, op spitsbogen uitkragende fries en tweeledige spitsboogvensters.

Interieur. Kapel bewaart twee mogelijk XIV-beelden van een Calvarie, afkomstig uit de voormalige St.-Donaaskerk.

SAB, Bouwvergunningen, nr. 500/1926, nr. 703/1929, nr. 252/1959. ETIENNE F., Vreugdegroet. Een feestalbum. 1830-1980, Brugge.

Bron: Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA Noord, Brussel - Turnhout.

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Zilverstraat

Zilverstraat (Brugge)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.