erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
29997
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29997

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Burgerhuis
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Domein op rechthoekig grondplan; aan straatzijde, een diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak, en rechts, bakstenen muur rond voorhofje; aansluitende vleugel uit de 16de eeuw op L-vormige plattegrond met in de oksel, ommuurde tuin. Jan Vasquez, secretaris van Isabella van Portugal, echtgenote van Filips de Goede en dochter van de koning van Portugal geeft in 1468, zie verguld opschrift, opdracht het huis te bouwen met de leuze "A bon compte avenir", zie cartouches. 1878: historiserende restauratie van de gevel onder meer vernieuwen van de cartouches met het devies, toevoegen van kruisbloem op de spits, ontverven van het parement, wijzigen van de brede tudorboogingang in een smallere en bekleden van het interieur in neogotische trant met gepolychromeerde haarden, eikenhouten lambriseringen en deuren met briefpanelen; vermoedelijk in opdracht van de toenmalige eigenaar, kannunik de Bethune, naar ontwerp van J. de Bethune. 1984-1986: consoliderende restauratie, herbestemming als restaurant en inrichting van het complex in functie hiervan naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge); ook verlagen van de tuinmuur aan straatzijde.

Verankerde puntgevel van Lediaanse kalkzandsteen, getypeerd door Brugse travee, type I met spitsboognissen. Oorspronkelijk ter hoogte van begane grond, volledige geprofileerde rondboogfries, in de loop van de 19de eeuw onderbroken door licht getoogd kruiskozijn, geflankeerd door de muurdammen op kraagstenen.

Rechts van diephuis, deels gekanteelde muur met tudorboogpoortje en hogerop beeldnis, als resultaat van de restauratie. Enkele meters achter deze muur ligt bakstenen dwarsvleugel met puntgevel van drie traveeën en twee bouwlagen; op begane grond, kruiskozijnen in geprofileerde korfboognissen en in topstuk, bolkozijn met rechts Sint-Andreaskruis van verglaasde baksteenkoppen. Verankerde bakstenen achtergevels met drielichten, kruis- en bolkozijnen met strek, afgeschuinde dagkanten. Gevels kant Zilverpand, nagenoeg blinde muur met enkele licht getoogde vensters. In ommuurde tuin, oorspronkelijke waterput met neogotische smeedijzerwerk en neogotische religieuze taferelen.

Interieur. Begane grond, salon met neogotische schouw voorzien van geprofileerde wangen met rozen en met musicerende engelen; paneel- en vouwdeuren en lambriseringen; zoldering met moer- en kinderbalken. Op de bovenverdieping, onder meer neogotische huiskapel in de 15de-eeuwse vleugel aan straatzijde, overkluisd met houten spitstongewelf; gepolychromeerde muren met sjabloonmotieven en Latijnse opschriften.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 116/1878.
  • BEERNAERT B., Open Monumenentendag Vlaanderen, 15de-eeuwse architectuur in de binnenstad, Brugge, 1992, nr. 14.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 460-461.
  • ESTHER J., Arthur Vandendorpe, restaureren, renoveren, 1994, 1994, p. 72-74.

Bron: GILTÉ S. & VANWALLEGHEM A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nA Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/29997 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.