erfgoedobject

Dubbele schutsluis

bouwkundig element
ID: 300001   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300001

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Dubbele schutsluis
  Deze bescherming is geldig sinds 03-02-1997

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dubbele schutsluis
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dubbele schutsluis: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 03-02-1997

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sluizencomplex
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

De zogenaamde Battelsluis is een goed bewaarde 18de-eeuwse dubbele schutsluis, één van de vijf schutsluizen die deel uitmaken van de uitrusting van het kanaal Leuven-Dijle. Op negen februari 1750 deed Prins Karel van Lorreinen de eerste spadesteek en op 21 december 1752 werd het dertig kilometer lange kanaal met water gevuld. De nieuwe waterweg luidde een opbloei in van de Leuvense handel. Na twaalf jaar werk en herhaalde tegenslagen door het breken van dijken en sluizen kon het kanaal in 1763 eindelijk in gebruik genomen worden.

De Battelsluis betreft een dubbele schutsluis met twee opeenvolgende kolken van het type buiksas waarvan de tussendeuren werden weggehaald (langere schepen). De oorspronkelijke kolkmuren in metselwerk bleven bewaard. Er werd gebruik gemaakt van natuursteen voor de dekstenen, de schotbalkgleuven, de deurstijlen en de sluishoofden.

De houten puntdeuren zijn voorzien van twee tussenregels, één drukschoor en één tand en heugelsysteem voor de doorlaatopening per deur. De deuren zijn tevens voorzien van passerellen met gesmede balustrades. De bediening van de deuren gebeurde vroeger door middel van houten kaapstanders, nu met lieren (tand- en heugelstangen).

Er zijn herstellingen van recentere datum (beton) merkbaar. Op het moment van de bescherming (1997) was de sluis evenwel aan bijkomende herstellingswerken toe.


Bron     : Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DA002076, Dubbele schutsluis (S.N., 1997).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 1997


Relaties

 • Is deel van
  Auwegemvaart

 • Is deel van
  Sluizencomplex

 • Is gerelateerd aan
  Kanaal Leuven-Dijle

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dubbele schutsluis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300001 (Geraadpleegd op 02-06-2020)