erfgoedobject

Ensemble van twee eclectische burgerhuizen

bouwkundig element
ID
300028
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300028

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1886 tekende Emile Wauters dit ensemble van twee eclectische burgerhuizen voor de Naamlooze Maatschappij van het Oostkwartier. Wauters was één van de meest actieve bouwmeesters in Zurenborg, hoewel hij er zelf niet ging wonen. In zijn oeuvrelijst staan voorbeelden van burgerhuizen in alle gangbare neostijlen. Wauters zal ook aandeelhouder worden van de maatschappij, die als doel had Zurenborg als een woonwijk uit te bouwen. Wauters bepaalde als investeerder, aandeelhouder en als ontwerper in belangrijke mate mee het beeld van Zurenborg.

De bouwmaatschappij bouwde in de Transvaalstraat nog drie andere, gelijkaardige ensembles, waarvan de nummers 19-21 ook getekend zijn door Wauters, een jaar eerder. Telkens gaat het om symmetrische ensembles van twee woningen met invloed uit de cottagestijl, die vrij staan tussen de rijbebouwing, met een zijdelingse doorgang die oorspronkelijk met hekken van de straat was afgescheiden.

Dit ensemble uit 1886 heeft twee spiegelende woningen van twee bouwlagen en vier traveeën, onder een combinatie van zadel- en platte daken. Op het plan waren de uiterste, smalle venstertraveeën niet getekend.

De woningen zijn opgetrokken in een eclectische bouwstijl, met elementen uit de neo-Vlaamserenaissance-stijl en de cottagestijl. De gevels hebben rood bakstenen parementen, met hardstenen plint, witte natuurstenen speklagen en siermetselwerk. De voorgevels zijn tweeledig, met de venstertraveeën onder een opvallende geveltop die met een overkragend, houten windbord op stutten is bekroond, een smal deurrisaliet onder kleine geveltop en een vierde zijdelingse venstertravee in een lijstgevel met gootlijst. Tegen de zijgevel is een veelzijdige uitbouw voorzien voor het trappenhuis. De muuropeningen zijn segmentbogig, met natuurstenen sluitstenen. Het schrijnwerk is grotendeels vervangen, de kleine balkons die de deurvensters op de verdieping sierden, zijn eveneens verdwenen.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1886 # 1017.
  • S.N. 2013: Herwaarderingsplan Zurenborg, deel II: Inventaris, 148-149.

Bron     : -
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  : 2015


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ensemble van twee eclectische burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300028 (Geraadpleegd op 14-06-2021)