erfgoedobject

Notelaarboomgaard met gevlochten meidoornhaag

landschappelijk element
ID
300046
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300046

Juridische gevolgen

Beschrijving

Deze notelaarboomgaard in Sassenbroek is gelegen langs een onverharde weg. Ze is grotendeels omgeven door een gave deels gevlochten meidoornhaag. De ligging nabij de voormalige watermolen en grote hoeves draagt bij aan de ensemblewaarde. De haag is reeds zichtbaar op de topografische kaart van 1870, het uiterste westen is dan al een boomgaard, de rest weiland. Op de kaart van 1933 is de volledige boomgaard afgebeeld zoals nu. Hoewel deze boomgaard niet heel oud is, past dit wel in de periode van de agrarische geschiedenis waarin de hoogstamboomgaarden in Haspengouw een grote opkomst kenden en grote delen van het landschap zouden beslaan. De huidige boomgaarden zijn nog een restant van een groter areaal boomgaarden.

De hoogstamboomgaarden in Haspengouw kennen een hoge belevingswaarde en dragen bij aan de streekdentiteit van het landschap. De boomgaarden worden nog begraasd wat verder bijdraagt aan de historische waarde. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge ecologische en natuurwaarde, met name ook in combinatie met de meidoorhaag, ze zijn een bijzonder aantrekkelijke leefomgeving voor vele plant- en diersoorten. Vooral de combinatie met extensief beheerd grasland is interessant voor de natuur.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Topografische kaarten van België, Derde editie, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1889-1900, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.

Auteurs: de Haan, Aukje
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Notelaarboomgaard met gevlochten meidoornhaag [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300046 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.