erfgoedobject

Omgeving Sleutelstraat

bouwkundig geheel
ID
300073
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300073

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Omgeving Sleutelstraat
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Sleutelstraat
  Deze bescherming is geldig sinds 09-03-1995

Beschrijving

In de dorpskern, smalle geasfalteerde L-vormige straat tussen Sint-Jansplein en Mechelsesteenweg. Vermoedelijk aangelegd door de Franken toen deze de eerste dorpskern uitbreidden en afbakenden met de Pastoorsgracht. Vormde samen met Magdalenastraat en Varkensmarkt een gedeelte van de voetweg van Mechelen naar Antwerpen. (Voor verdere geschiedenis zie ook Magdalenastraat). Huidige benaming officieel sinds 1892.

In de 14de eeuw en aan het begin van de 15de eeuw bevond zich tussen de kerk en de Sleutelstraat een groot landbouwbedrijf "Veehof", later onder meer vervangen door de herberg "Het Groene Schild". In de 16de eeuw stonden hier van noord naar zuid de volgende woningen: aan huidige onpare zijde "Het Schaakbord", "De Leeuw" en de "Grote en Kleine Sleutel"; aan huidige pare kant "De Duif", "De Hoorn" en "Het Groene Schild". Bij de brand van 23 april 1538 gingen vermoedelijk een aantal huizen in de Sleutelstraat in de vlammen op, maar blijkbaar bleef de straat bij de brand van 1 augustus 1572 gespaard.

Huidige bebouwing: lintbebouwing van arbeiderswoningen van één tot twee bouwlagen onder zadeldaken, uit de 19de eeuw en het eerste kwart van de 20ste eeuw. Meestal bepleisterde of gecementeerde bakstenen gebouwen met rechthoekige muuropeningen op lekdrempels of met houten lateien, sommige steekboogvormig. Centraal gelegen brouwerij "De Sleutel" en brouwershuis in de straathoek.

 • VAN PASSEN R., Geschiedenis van Kontich, uitgave gemeentebestuur Kontich, 1964, p. 623, 624, 666.
 • VAN PASSEN R., Toponymie van Kontich en Lint, Gent, Vlaamse Academie voor taal- en letterkunde, 1962, p. 191, 225, 226, 242, 294, 345, 397, 532, 552, 553.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  : 1985


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Brouwerij De Sleutel

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning in neotradionele stijl

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Taverne Pionnier

 • Omvat
  Twee arbeiderswoningen

 • Omvat
  Twee arbeiderswoningen

 • Omvat
  Twee stadswoningen

 • Is deel van
  Kontich


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Omgeving Sleutelstraat [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300073 (Geraadpleegd op 24-01-2021)