erfgoedobject

Villa in eclectische stijl

bouwkundig element
ID: 300079   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300079

Beschrijving

Villa in eclectische stijl met neotraditionele inslag, gelegen in een ruime tuin. De villa werd kadastraal ingetekend in 1903, dus vóór de straataanleg die werd geregistreerd in 1912.

Vrijstaande woning op quasi rechthoekige plattegrond van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen tentdak met diverse dakkapellen onder zadeldakjes. Baksteenbouw op gebosseerde blauwe hardstenen plint met keldervensters, verlevendigd door witte baksteen voor de hoekstenen en de sporadische muurbanden. Eenvoudige rechthoekige vensters, op de begane grond beluikt en voorzien van hardstenen tussenstijlen, op hardstenen lekdrempels en voorzien van vernieuwd schrijnwerk. Omlopende houten kroonlijst op korbelen.

De zuidelijke straatgevel vertoont een vermoedelijk later toegevoegde, houten portiek onder overkragend zadeldak; de vernieuwde vleugeldeur wordt er vooraf gegaan door een blauwe hardstenen steektrap. De westelijke tuingevel vertoont een rijkere uitwerking; de middentravee wordt bekroond door een puntgevel en geflankeerd door schoorsteenaanzetten; een later toegevoegd overdekt terras op de benedenverdieping, vormt de basis voor het open terras met omlopende houten balustrade op de bovenverdieping.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling II (Tervuren), 1903/28, 1912/43.

Bron     : -
Auteurs :  De Vries, Birgit, Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa in eclectische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300079 (Geraadpleegd op 09-04-2020)