erfgoedobject

Villa

bouwkundig element
ID: 300091   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300091

Beschrijving

Volgens de literatuur betreft het hier een voormalig sein- en bareelwachtershuis van de overweg van de spoorlijn Brussel-Tervuren ter hoogte van de Hertogenweg, opklimmend tot het laatste kwart van de 19de eeuw en bijgevolg waarschijnlijk de oudste bebouwing van de huidige Albertlaan. Het laatste stuk van de spoorlijn met als eindpunt Tervuren werd in gebruik genomen in 1882; de lijn kwam Tervuren binnen vanuit het noorden over Wezembeek-Oppem en liep via de huidige Albertlaan naar haar eindpunt nabij de Tervurenlaan. Na jarenlange leegstand werd dit wachtershuis omgevormd tot villa, op het kadaster in 1910 geregistreerd als ‘wachthuis vergroot tot huis’.

Ruim breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder een leien schilddak met de nok parallel aan de straat; voortgaande op de bouwnaad is de uiterst linkse travee een latere uitbreiding. Witgeschilderde baksteenbouw, waarvan de lijstgevels geopend worden door rechthoekige beluikte vensters op hardstenen lekdrempels; het schrijnwerk werd vernieuwd, vermoedelijk naar oorspronkelijk uitzicht. De gevel aan de straat wordt voorafgegaan door leilinden.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling II (Tervuren), 1910/30.
  • BRUYNDONCKX A. & WYNANTS M. 2000: Vier wandelingen in Tervuren, Tervuren, 38.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Villa [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300091 (Geraadpleegd op 31-03-2020)