Gemeenteplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ straat

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Meise
Deelgemeente Wolvertem
Straat Gemeenteplein

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Herinventarisatie Meise (geografische herinventarisatie: 04-02-2015 - 31-03-2016).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voortgaande op historisch kaartmateriaal bestond het centrum van Wolvertem tot zeker halverwege de 19de eeuw uit een nagenoeg cirkelvormige woonkern met centraal de op een hoogte gelegen kerk en met schaarse, bebouwing, uitdeinend langs de huidige Merchtemsesteenweg, de Mangelschotsstraat, de Mottestraat en de Hoogstraat. Het huidige Gemeenteplein was nog bebouwd en ontstond pas door de inplanting van het gemeentehuis in 1875, dat tot vandaag het plein domineert. De pleinwanden worden ingenomen door typische centrumbebouwing, voornamelijk uit het laatste kwart van de 20ste eeuw. Slechts hier en daar is er nog een pand met een oudere kern.

Bron: -

Auteurs: Kennes, Hilde

Datum tekst: 2018

Relaties

maakt deel uit van Wolvertem

Wolvertem (Meise)

omvat Afspanning Sint-Maerten

Gemeenteplein 5, Meise (Vlaams-Brabant)

omvat Gemeentehuis van Wolvertem

Gemeenteplein 21, Meise (Vlaams-Brabant)

omvat Parochiekerk Sint-Laurentius en Sint-Gorik met omringend kerkhof

Gemeenteplein 24, Meise (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.