erfgoedobject

Paardenkastanjes in de voortuinen van Lommel-Kolonie

landschappelijk element
ID
300171
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300171

Beschrijving

In 1850-51 werd Lommel Kolonie aangelegd. Het straatbeeld bestond aanvankelijk uit twintig tegenover elkaar gelegen langgestrekte bakstenen hoeven, telkens op gelijke afstand (150 m) van elkaar verwijderd. Bij elke woning was een voortuin waar naar verluidt een drietal witte paardekastanjes in waren aangeplant. Op de militaire topografische kaart van de Kempen (1848-1853) is deze systematische aanleg heel goed te zien. Op deze kaart staan er geen individuele bomen in een, toen nog schijnbaar ontbrekende, voortuin afgebeeld, maar wel een dubbele rij bomen langs het kanaal dat dwars door de kolonie liep. Mogelijk dateren de voortuinen uit een latere periode dan de oorspronkelijke aanleg en werden hierin de tweede bomenrij geïncorporeerd.

Het merendeel van deze oorspronkelijke erfbeplanting is ondertussen verdwenen, maar hier en daar resten nog een aantal paardenkastanjes, 16 in het totaal. Het tradtionele beeld van hoeve met voortuin met drie paardenkastanjes is enkel bewaard gebleven bij de woning met huisnummer 44 en bij het museum. Hier werden tijdens de renovatie 3 nieuwe kastanjelaars geplant.

  • Carte topographique des environs du camp de Beverloo, Dépôt de la Guerre, uitgegeven in 1848-1853, schaal 1:20.000;
  • PAUWELS D. 2005: Kolonie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/11407 (geraadpleegd op 26 februari 2015);
  • KINNAER A. & DE HAAN A., 2015: Terreinbezoek A-lijst Limburg (Noord-Limburg) (terreinbezoek op 13 februari 2015).

Bron     : -
Auteurs :  Kinnaer, Anse
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Paardenkastanje op voormalig erf in Lommel-Kolonie

  • Is deel van
    Kolonie


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Paardenkastanjes in de voortuinen van Lommel-Kolonie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300171 (Geraadpleegd op )