Gekandelaarde linde als hoekboom

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Heers
Deelgemeente Klein-Gelmen
Straat Daalstraat, Groeneschild, Kiezelstraat
Locatie Daalstraat zonder nummer, Groeneschild zonder nummer, Kiezelstraat zonder nummer (Heers)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie houtige beplantingen 2015 (ad hoc-inventarisatie: 01-01-2015 - 31-12-2015).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Afmetingen

Inventarisatie houtige beplantingen 2015 (16-02-2015)

Omtrek gemeten op hoogte 150 cm
(zwaarste) Omtrek stam of stoof 273 cm

Beschrijving

Een gekandelaarde linde staat in de rand van een nieuw aangelegde rotonde. De boom werd bewaard tijdens de wegenwerken en is nog een getuige van de hieraan voorafgaande situatie. Op de Atlas der Buurtwegen (1843-45) zien we dat de plaats waar de lindeboom staat paalt aan een kruispunt. Het perceel dat hierop uitgeeft had een scherpe, voor de gebruiker onbruikbaar en verloren, hoek en om te voorkomen dat men bij het afdraaien de hoek zou afsnijden werd op deze hoek een boom geplant. Op deze wijze werd het kadastraal perceel gefixeerd met een hoekboom.

  • Atlas van de Buurtwegen, opgesteld naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, schaal 1:2.500 (overzichtsplannen schaal 1:10.000).

Bron: -

Auteurs: Van der Linden, Geert

Datum tekst: 2016

Relaties

maakt deel uit van Klein-Gelmen

Klein-Gelmen (Heers)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.