erfgoedobject

Burgerhuis in beaux-artsstijl

bouwkundig element
ID: 300227   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300227

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in beaux-artsstijl, in zijn huidige vorm naar een ontwerp door de architect H. Franck uit 1936 (gevelinscriptie). Het betreft de grondige verbouwing van een bestaand hotel in eclectische stijl, vermoedelijk daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw, waarvan het interieur werd verbouwd en dat een volledig nieuwe voorgevel kreeg. Opdrachtgever was Julia Franck-Van den Bergh, allicht een naaste verwante van de architect.

Over leven en werk van H. Franck is vooralsnog weinig bekend. Vanaf begin jaren 1920 opereert een architectenbureau onder de naam H. Franck en zoon, dat in Berchem gevestigd is. In de nieuwe residentiële verkavelingen van deze gemeente gelegen buiten de Brialmontomwalling, ontwierpen zij meerdere burgerhuizen in cottage- of beaux-artsstijl. Vanaf midden jaren 1930 lijkt H. Franck junior het bureau in eigen naam te hebben voortgezet, en vermoedelijk moet het hotel Franck-Van den Bergh dan ook aan hem worden toegeschreven.

Met een gevelbreedte van drie traveeën omvat de rijwoning twee bouwlagen onder een mansardedak. De lijstgevel heeft een parement uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, met overvloedig gebruik van witte natuursteen (Savonnière en Euville), voor de sokkel, puilijst, speklagen, deur- en vensteromlijstingen, erker en dakvenster, blauwe hardsteen voor de plint en leien als dakbedekking. Conform met de oorspronkelijke opstand van het pand, legt de gevelcompositie de klemtoon op de twee rechter traveeën, die in de bovenbouw worden gemarkeerd door een driezijdige erker met console. Hierbij sluit een getoogd dakvenster met voluten, waterlijst en smeedijzeren neorégencebalkon aan. De portaaltravee bepaald door korfboogdeur in kwartholle omlijsting met sluitsteen, is als risaliet geaccentueerd. Verder bestaat de opstand uit registers van brede, vlak omlijste korfboogvensters met lekdrempel, sluitsteen en boven het portaal een smeedijzeren parapet. Een gekorniste houten kroonlijst met tandlijst vormt de gevelbeëindiging; de blinde attiek die op het gevelontwerp voorkomt werd niet uitgevoerd. Het gevernist houten schrijnwerk van de inkomdeur en vensters met radiale roeden in het bovenlicht is bewaard, evenals de smeedijzeren voetschraper.

Bij de verbouwing van het interieur bleef de structuur van het bestaande hotel grosso modo behouden, zonder structurele aanpassingen aan de begane grond. Deze biedt volgens de bouwplannen plaats aan een tweeledige woonkamer, geflankeerd door de L-vormige inkom- en traphal met bovenlicht, waarachter zich de eenlaagse aanbouw van de eetkamer, en de office en keuken in de achterbouw uitstrekken. Op de eerste verdieping werd de grote slaapkamer vooraan opgesplitst, de kleine omgevormd tot 'kleerkamer', en een badkamer en speelkamer geïnstalleerd in de achterbouw. Het dakniveau oorspronkelijk opgedeeld in drie kamers, kreeg een nieuwe inrichting bestaande uit een slaapkamer, een badkamer en twee meidenkamers.

Achteraan in de tuin bevindt zich een drie traveeën breed koetshuis van één bouwlaag onder schilddak, dat vermoedelijk nog uit de bouwperiode van het oorspronkelijke hotel behoort.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1275#3860.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in beaux-artsstijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300227 (Geraadpleegd op 29-05-2020)