erfgoedobject

Laatgotisch gildehuis van de schrijnwerkers

bouwkundig element
ID
30023
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30023

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalig ambachtshuis van de schrijnwerkers vóór ze in de loop van de 15de eeuw samensmolten met de timmerlieden. Twee laatgotische diephuizen van respectievelijk drie en twee traveeën en tweemaal twee bouwlagen onder zadeldaken (mechanische pannen), uit de tweede helft van de 16de eeuw (links) en rechts gedateerd "Anno / 1541", zie vernieuwde gevelstenen. Latere verbouwingen onder meer rechts in 1903 naar ontwerp van architect K. Goegebeur (Brugge) en links in 1966-1967 naar ontwerp van architect R. Platteeuw (Brugge).

Verankerde bakstenen trapgevels (links 7 en rechts 9 treden + topstuk) met gebruik van zandsteen voor latere elementen als winkelpui, kruis- en bolkozijnen, dorpels, lateien en consoles. Vensters met glas in lood sedert 1966-1967; behouden afgeschuinde dagkanten.

Linker gevel met uitkragende bovenverdieping op drie korfbogen op consoles (1966-1967), zie bouwnaden. Vensters aanvankelijk getypeerd door Brugse travee, type II, doch sedert de restauratie zitten de twee uiterste vensters van de tweede bouwlaag en die van de derde in korfboognissen; centraal bovenvenster in een tudorboognis. Zolderopening met luik onder strek.

Rechter gevel met uitkragende bovenverdieping waarvan de door een eierlijst verbonden penanten opgevangen worden door drie consoles boven Ionische kapitelen; daarboven, accoladeboognissen met sierlijk maaswerk in de tussenliggende gevelvlakken. Kruiskozijnen met ontlastingsbogen afzonderlijk gevat in rondboognissen met door middel van maaswerk en cartouches opgesmukte boogvelden. Oorspronkelijk zaten deze vensters samen met het segmentboogvormig zoldervenster in een naar boven toe versmallende nis met geprofileerde zijkanten; deze nis was reeds vóór 1903 gesplitst: de sporen van deze wijziging bleven tot dan duidelijk zichtbaar maar zijn toen weggewerkt door het aanbrengen van de brede omschrijvende boog, zie bouwnaden.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 136/1903, nr. 252/1966.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 463-464.

Bron     : Gilté S. & Vanwalleghem A. 1999: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Oudste kern, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NA, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Laatgotisch gildehuis van de schrijnwerkers [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/30023 (Geraadpleegd op )