Teksten van Eclectisch burgerhuis

Eclectisch burgerhuis (2015)

Eclectische burgerwoning gebouwd rond 1904 voor J. Callens uit Berchem, die net als de eigenaar van de naastgelegen woning architect Frans Toen aansprak voor het ontwerp. De woning is in vergelijking met het gevelplan in het bouwdossier, in spiegelbeeld uitgevoerd.

Het huis is gebouwd als meergezinswoning en telt twee ongelijke traveeën en drie bouwlagen onder onregelmatig zadeldak. De woning is typisch voor het oeuvre van Toen vóór de Eerste Wereldoorlog, waarbij hij meerdere burger- en herenhuizen voor de Antwerpse burgerij tekende, onder meer in de wijk Zurenborg. Hierbij paste Toen uiteenlopende neostijlen toe, met een statige allure en een hoog decoratief gehalte als constante. Zoals alle woningen op de Cogels-Olsylei heeft dit huis een voortuintje.

De lijstgevel heeft een parement van witte baksteen met een klassieke opdeling: blauwe hardstenen plint, kordonlijsten en doorlopende onderdorpels, houten kroonlijst op klossen en versierde modillons. Er is rijk gebruik van witte natuursteen voor decoratie. Nadruk op de brede venstertravee, die geaccentueerd is door twee rijk versierde monumentale pilasters, met onder meer vaasornamenten op zware consoles en Ionische kapitelen. Op de begane grond een natuurstenen driezijdige erker. Rechthoekige muuropeningen op de begane grond, segmentbogige vensters op de eerste en rondboogvensters op de tweede verdieping.

De woning is ingedeeld volgens de klassieke enkelhuisplattegrond, met in de smalle deurtravee gang en trappenhuis, en in de venstertravee een enfilade van salon, eetkamer en veranda; keukens in de lagere aanbouw achter de deurtravee.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers Berchem, 956 # 2869.

Bron: -
Auteurs:  Hooft, Elise
Datum: 2015


Je kan deze pagina citeren als: Hooft, Elise: Eclectisch burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/171528 (geraadpleegd op 13-04-2021)


Eclectische burgerhuizen (82-84,88) (1992)

Burgerhuizen in eclectische stijl met Italiaanse en neo-Vlaamserenaissance-kenmerken; huisnummers 82-84, respectievelijk met bouwaanvraag van 1905 en 1904 naar ontwerp van F. Toen, nummer 88 met bouwaanvraag van 1904 naar ontwerp van Ch. De Roeck, laatstgenoemde opgericht als café door F. Van Hombeeck, burgemeester én brouwer te Berchem.

  • Gemeente-archief Berchem, 01./5, dossier 19, 6 januari 1905 (nummer 82); 0.1/5, dossier 17, 16 januari 1904 (nummer 84); 0.1/5, dossier 17, 3 juni 1904 (nummer 88).
  • ELAUT A. & POSSEMIERS J. 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 112-115.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. met medewerking van Wylleman L. & Himler A. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 3ND, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet
Datum: 1992


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet: Eclectisch burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/170492 (geraadpleegd op 13-04-2021)