Woning De Zonnewijzer

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Berchem
Straat Cogels-Osylei
Locatie Cogels-Osylei 59, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie Zurenborg (Antwerpen) (inventarisatie: 01-07-2013 - 30-06-2015).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Burgerhuis De Zonnewijzer

Deze bescherming is geldig sinds 11-04-1984.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woning De Zonnewijzer

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Zurenborg: deel Berchem

Deze bescherming is geldig sinds 10-01-1980.

Beschrijving

De Zonnewijzer, een burgerwoning in een late art-nouveaustijl, werd in 1909 geregistreerd in het kadaster als nieuwbouw voor rekening van aannemer Leander Peeters-Rombauts, wonende in de Stanleystraat 36 in Antwerpen.

De inventaristekst van Greet Plomteux uit 1992 verwijst naar een bouwaanvraag uit 1908 naar ontwerp van A. Cols en A. Defever in opdracht van aannemer L. Peeters-Gowie. Deze bouwaanvraag werd niet meer teruggevonden in het stadsarchief.

Een bouwaanvraag die wel bewaard is, en die waarschijnlijk gelinkt kan worden aan deze woning, is een dossier uit 1901 ingediend door Leander Peeters-Rombouts. Deze naam komt overeenkomt met de eigendomsgegevens uit het kadaster van 1909; de geveltekening in het dossier wijkt echter af voor wat de bovengevel van het huis betreft. Het is mogelijk dat door het verstrijken van de jaren tussen bouwaanvraag en uitvoering van de woning, het ontwerp deels werd aangepast. De bouwaanvraag uit 1901 werd ontworpen door architect Edw. Van Not; aannemer Peeters-Gowie zorgde voor de uitvoering van het bouwproject.

De smalle, hoge burgerwoning telt vier bouwlagen en twee ongelijke traveeën onder zadeldak. De lijstgevel heeft een parement in een geslaagde combinatie van witte baksteen en lineair versierde blauwe natuursteen. Originele afwerking van de hoger opgaande venstertravee. Deurtravee met sierlijk draaiende bordestrap met dienstingang in rechtse keermuur. De lage begane grond is uitgewerkt als sokkel, en herbergde oorspronkelijk de dienstruimtes.

  • Kadasterarchief Antwerpen, Mutatieschetsen Antwerpen, Antwerpen Afdeling 22 (Berchem), 1909/2.
  • Kadasterarchief Antwerpen, Leggers Antwerpen, Antwerpen Afdeling 22 (Berchem), artikel 5069.
  • Gemeente-archief Berchem, 0.1/5, dossier 22, 29 juli 1908.
  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 956 # 1798.
  • ELAUT A. & POSSEMIERS J. 1988: Op wandel door de belle époque, Brussel, 98-99.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-architektuur in het Antwerpse: een doorsnede, Licentiaatsverhandeling R.U.G., 70.

Bron: -

Auteurs: Hooft, Elise & Plomteux, Greet

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Cogels-Osylei

Cogels-Osylei (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.