erfgoedobject

Geheel van burgerhuizen en stadswoningen

bouwkundig geheel
ID: 300297   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300297

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Stuivenbergvaart is afgeboord met platanen en wordt aan beide zijden van de Vondelstraat gekenmerkt door een inspringende huizenrij. Deze huizenrij (nummers 22-34, 23-33 en Vondelstraat 1) omvat van zuidoost naar noordwest twee villa’s ontworpen als tweegezinswoning, een villa in nieuwe zakelijkheid, een rij van drie aaneengesloten sobere stadswoningen afgesloten met een hoekhuis met art-decoreminiscenties en vervolgens aan de andere zijde van de Vondelstraat een hoekcomplex bestaande uit drie woningen in nieuwe zakelijkheid en afsluitend opnieuw een villa ontworpen als tweegezinswoning.

De drie tweegezinswoningen (nummers 22-23, 24-25 en 33-34) vertonen een cottage- en art-deco-inslag en zijn alle te dateren circa 1931 met uitzondering van nummer 22, uit 1912, naar ontwerp van de Brusselse architect F. Lefever.

De vrijstaande villa (nummer 26) in nieuwe zakelijkheid is een enkelhuis uit circa 1930, naar ontwerp van architect G. Van Meel

De hoek naar de Vondelstraat is ingevuld met een aaneengesloten rij van drie stadswoningen en een hoekhuis (Stuivenbergvaart 27-29, 28, Vondelstraat 1), vermoedelijk gebouwd tijdens het interbellum. De bakstenen woningen sluiten stilistisch aan bij de andere woningen. De rijhuizen zijn opgevat als enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen. De lijstgevels zijn verlevendigd door een uitgewerkte geveltop met tuitgevel (nummer 27) of dakvenster (nummer 28). De smalle deurtravee wordt geflankeerd door een bredere venstertravee, die gemarkeerd wordt door een gebogen of driezijdige erker, bekroond door een balkon of doorlopend over de tweede bouwlaag. Het hoekhuis is strakker van vormgeving en sluit eerder aan bij de art deco, zichtbaar in de decoratieve afwerking van de bepleisterde, doorlopende erker aan de zijde van de Stuivenbergvaart en de schoorsteen aan de Vondelstraat. De toegang bevindt zich aan de Vondelstraat, waarbij de beglaasde toegangsdeur met decoratief ijzeren deurrooster gevat is in een classicerende bepleisterde omlijsting met pilasters onder een luifel.

Het hoekcomplex met de Vondelstraat, bestaat uit een winkel/woonhuis met grote tuin (nummer 30) en twee eengezinswoningen (nummers 31-32), in nieuwe zakelijkheid van circa 1933, naar verluidt naar ontwerp van architect J. Chabot.

 • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DA002097, Mechelen: Stuivenbergvaart nummers 22 tot 34 (PLOMTEUX G. 1997).
 • KENNES H., PLOMTEUX G. & STEYAERT R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Bron     : -
Auteurs :  Plomteux, Greet, Van der Veken, Bert
Datum  : 2015


Relaties

 • Omvat
  Drie tweegezinswoningen

 • Omvat
  Hoekcomplex ontworpen door J. Chabot

 • Omvat
  Villa ontworpen door G. Van Meel

 • Is deel van
  Stuivenbergvaart

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Geheel van burgerhuizen en stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300297 (Geraadpleegd op 09-07-2020)