erfgoedobject

Serristenwoning van 1899

bouwkundig element
ID: 300324   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300324

Beschrijving

Deze neorenaissance-getinte serristenwoning, gedateerd "1899" in het trapgevelrisaliet, is een voorbeeld van een serristenwoning uit de beginperiode van de druiventeelt. Deze rijkelijk uitgewerkte woning verwijst naar de nieuwe status van de druivenkwekers in de streek.

In 1900 werden er al serres geregistreerd op het perceel, gevolgd in 1901 door het woonhuis in eigendom van "viticulteur" Taymans – Lamal Felix François. Later werden de serres nog uitgebreid. Voortuin afgezet met een ijzeren hekken. Kenmerkend is vooral de decoratief uitgewerkte voorgevel. In de Nilleveldstraat in Hoeilaart staat een gelijkaardige woning eveneens gedateerd in 1899.

Onderkelderde villa van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pseudo-mansardedak (leien tentdak), bekroond met windroos en omlopend windbord bij de dakovergang. De decoratief rijkelijk uitgewerkte lijstgevel wordt geaccentueerd door een getrapt risaliet rechts. De onderbouw is deels gecementeerd en deels afgewerkt met gebouchardeerde blauwe hardsteen. Kenmerkend zijn de witte (gecementeerde?) omlopende banden. Verder wordt er gebruik gemaakt van decoratief verwerkte blauwe hardsteen voor onder andere de als cordon omlopende lekdrempels en de sierstenen met bol- of diamantkopmotief verspreid over de gevel. Rechthoekige muuropeningen op de begane grond met ijzeren I-lateien met rozetbouten en een gecementeerd rondboogveld met een wit en rode bakstenen rollaag en een uitgewerkte hardstenen sluitsteen. Op de verdieping hebben de muuropeningen hardstenen lateien en een segmentboogveld. Boven de voormalige deur (gewijzigd naar venster) buikig balkon op een balkonplaat op blauwe hardstenen voluutconsoles. Bovenaan in de trapgevel twee smalle spitsboogvensters in een segmentboogvormig spaarveld. Bovenaan in de trapgevel jaarsteen '1899' en een smeedijzeren sieranker. Uitgewerkte kroonlijst met houten tandlijst op consoles met festoenen en in de fries tussen de consoles casementen met tegeltableaus.

De achter- en zijgevels zijn sober gehouden. De westelijke zijgevel is gecementeerd.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen en bijhorende mutatiestaten Overijse, Afdeling IV (Overijse), 1900/50 en 1901/35.

Bron     : -
Auteurs :  Verwinnen, Katrien
Datum  : 2017


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Serristenwoning van 1899 [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300324 (Geraadpleegd op 24-11-2020)