erfgoedobject

Hoogstamboomgaard met veekeringshaag

landschappelijk element
ID
300369
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300369

Juridische gevolgen

Beschrijving

In en rond Vechmaal zijn diverse hoogstamboomgaarden aanwezig. Reeds op de kabinetskaart van de Ferraris (1771-1778) worden hier dicht bij de bebouwing boomgaarden weergegeven. Deze boomgaarden waren gericht op productie voor de bewoners en niet voor de verkoop of handel. Deze boomgaarden werden gegraasd door vee. Dit is ook het geval voor deze boomgaard. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat op het deel van het perceel het dichtste tegen de weg op de historische kaarten een woning/hoeve is afgebeeld. Deze woning is verdwenen en dit deel van het perceel is nu nog weiland. Het achterste deel van het perceel bestaat uit de boomgaard. Aan de kant van de Vechmaallaan wordt de boomgaard afgesloten door een meidoornhaag. Meidoorn is een typische soort die in deze streek veel werd toegepast in afsluitingshagen.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaarten van België, Eerste editie, Krijgsdepot, uitgegeven in 1865-1880, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Cartografisch Instituut, uitgegeven in 1928-1950, schaal 1:20.000.
  • Kaart van België, Militair Geografisch Instituut, uitgegeven in 1949-1970, schaal 1:25.000.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Hoogstamboomgaard met veekeringshaag [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300369 (Geraadpleegd op )