Taxushaag rond kerkhof

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Bommershoven
Straat Alfonsstraat
Locatie Alfonsstraat (Borgloon)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ankerplaats Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: Januari 2013 - December 2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als houtige beplanting met erfgoedwaarde Taxushaag rond kerkhof

Deze vaststelling is geldig sinds 23-12-2016.

is deel van de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Alfons

Deze bescherming is geldig sinds 10-12-2003.

Beknopte karakterisering

Typologiegeschoren hagen, sierhagen
Contextkerkhoven
SoortTaxus baccata (gewone taxus)

Beschrijving

Rond het voormalige kerkhof van de parochiekerk Sint-Alfonsus van Bommershoven staat een altijd groene geschoren taxushaag. Deze soort is een typische beplanting in de context van kerken en begraafplaatsen omdat hij door zijn eeuwig groen karakter het eeuwige leven (in de hemel) symboliseert.

Bron: -

Auteurs: De Haan, Aukje

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Parochiekerk Sint-Alfonsus

Alfonsstraat zonder nummer, Borgloon (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.