erfgoedobject

Dorpskom Sint-Kornelis-Horebeke

bouwkundig geheel
ID: 300389   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300389

Juridische gevolgen

Beschrijving

De dorpskern van Sint-Kornelis-Horebeke wordt gekenmerkt door de parochiekerk, de 18de-eeuwse pastorie en het klooster dat sinds 1921 gevestigd is in een voormalige herenhoeve. Daarnaast bleven restanten bewaard van de karakteristieke plattelandsarchitectuur.

Van west naar oost loopt een grote heuvelkam tussen de Scheldevallei (Oudenaarde en omliggende) en Brakel, onderbroken door een inzinking ter hoogte van de vroegere gemeente Zegelsem. Ten noorden en ten oosten van de heuvelkam (Brakel) ligt de Zwalmvallei en ten zuidwesten de Maarkevallei. In de noordelijke zone bevindt zich de Boekelbeek of Moldergembeek (ook Perlinkbeek genoemd) die zowat parallel aan de Zwalm loopt. De beekjes die naar de Boekelbeek vloeiden hebben kleine zuidwest-noordoost gericht valleien uitgegraven, waarvan de heuvelruggen vaak de site voor dorpen en gehuchten vormden (voor Horebeke was dit de Krombeek). Op de noordwestelijke heuvelrug ligt Sint-Maria-Horebeke, op de zuidoostelijke heuvelrug bevindt zich Sint-Kornelis-Horebeke.

De dorpskern ontwikkelde zich aan een wegenknooppunt waarbij de kern wordt gevormd door de kerk, kerkhof en een voormalige herenhoeve, later omgevormd tot klooster en school. De parochiekerk Sint-Kornelis werd in de 18de eeuw bijna geheel herbouwd. De oorspronkelijke kerk was een romaans of vroeggotisch eenbeukig gebouw waarbij in de laatgotische tijd twee transeptarmen werden gebouwd en ten zuiden nog een tweede aansluitende kapel. In 1751-54 werd de benedenkerk met een westtoren verhoogd en verbouwd. Recht tegenover de kerk bevindt zich de pastorie.

De inplanting schijnt in nauw verband te staan met de voormalige herenhoeve, op het moment van bescherming (1983) kloosterschool, die ten zuidoosten van het kerkhof is gelegen. Dit landgoed komt voor op een figuratieve kaart van 1786, waaruit blijkt dat toen alleen het woongebouw, met haaks erop het dienstgebouw, bestond. Omstreeks 1920 werd de herenhoeve aangekocht door de zuster franciscanessen die in de dienstgebouwen een school hebben ingericht.

Rond de kerk, pastorie en klooster bevinden zich nog een aantal landelijke woontypes, zoals het oud gemeentehuis, een dorpswoning en een voormalige herberg.


Bron     : Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000707, Dorpskom met kerk, pastorie en klooster
Auteurs : Van den Bossche, Hedwig
Datum  : 1983


Relaties

 • Is deel van
  Sint-Kornelis-Horebeke
  Sint-Kornelis-Horebeke (Horebeke)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Ommegangstraat 2 (Horebeke)

 • Omvat
  Gemeentehuis van Sint-Kornelis-Horebeke en café
  Sint-Kornelisplein 4 (Horebeke)

 • Omvat
  Herenhoeve
  Sint-Kornelisplein 1 (Horebeke)

 • Omvat
  Kapel
  Ommegangstraat zonder nummer (Horebeke)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Kornelis
  Sint-Kornelisplein zonder nummer (Horebeke)

 • Omvat
  Pastorie van de Sint-Kornelisparochie
  Ommegangstraat 3 (Horebeke)

 • Omvat
  Winkel, dorpscafé en hoeve
  Sint-Kornelisplein 6 (Horebeke)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Dorpskom Sint-Kornelis-Horebeke [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300389 (Geraadpleegd op 21-05-2019)