erfgoedobject

Romeinse weg van Widooie tot Sint-Truiden

landschappelijk element
ID
300391
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300391

Juridische gevolgen

Beschrijving

In de Romeinse periode werd er een uitgebreid wegennetwerk uitgebouwd om de steden met elkaar te verbinden en de agrarische gebieden te ontsluiten. Van dit netwerk bleven verschillende delen bewaard waaronder het vermoedelijke tracé van de voormalige Romeinse weg of heirbaan van Tongeren-Tienen-Cassel-Boulongne. Deze weg, ook Romeinse kassei of Oude kassei genoemd, is voor het grootste gedeelte nog als weg bruikbaar en is elders nog aanwezig als perceelsgrens. Vanaf deze weg waren er vertakkingen in verschillende richtingen, de zogenaamde diverticula. In 1996 werd een beperkt archeologisch onderzoek uitgevoerd om de aanwezigheid van de Romeinse weg vast te stellen, maar dit leverde enkel een ongeveer 1 meter dik pakket colluvium op. Dit bevatte weliswaar enkele Romeinse en recentere aardewerkscherven. In het kader van de ruilverkaveling Grootloon werd de weg door de Vlaamse Landmaatschappij opgewaardeerd door een unieke wegverharding: een tweesporen betonweg met kasseien ertussen.

Op kaart gezien vormt de Romeinse weg een zeer rechtlijnig traject van oost naar west. Het doorsnijdt verschillende heuvelruggen en -toppen waardoor het op vele plaatsen ingesneden is en een holle ligging kent met hoge bermen met houtkanten. Vanaf de weg zijn vele vergezichten naar de omgeving mogelijk.

  • Vlaamse Landmaatschappij, s.d.: Ruilverkaveling Grootloon, [online], (geconsulteerd 2015).
  • KNAEPEN E. 2001: De landelijke bewoning in de Gallo-Romeinse periode in Zuid-Limburgs Haspengouw. KUL, Leuven.

Bron     : -
Auteurs :  De Haan, Aukje
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Geriefhoutbosje

  • Is gerelateerd aan
    Wegennetwerk rond Romeinse weg


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Romeinse weg van Widooie tot Sint-Truiden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300391 (Geraadpleegd op )