Deel Plantin en Moretuslei en aansluitende bebouwing Van Immerseelstraat en Baron Joostenstraat

inventaris bouwkundig erfgoed \ geheel \ bouwkundig geheel

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Plantin en Moretuslei, Baron Joostensstraat, Van Immerseelstraat, Wipstraat, Provinciestraat, Van den Nestlei
Locatie Baron Joostensstraat 1-10, Plantin en Moretuslei 66-90 en 55-91, Provinciestraat 228, Van Immerseelstraat 51-61, Van den Nestlei 1, Wipstraat 37 (Antwerpen)
Status (deels) bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Deel Plantin en Moretuslei en aansluitende bebouwing Van Immerseelstraat en Baron Joostenstraat

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Deel Plantin en Moretuslei met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 01-09-1994.

Beschrijving

Het stadsgezicht omvat het deel van de Plantin en Moretuslei ten oosten van de spoorwegberm tussen de stations Antwerpen-Berchem en Antwerpen-Centraal, samen met de aansluitende bebouwing van de Van Immerseelstraat tot aan de Wipstraat en de Baron Joostensstraat. Het stadsgezicht wordt gekenmerkt door heterogene bebouwing uit het vierde kwart van de 19de en de 20ste eeuw. Het zijn voornamelijk typische neoclassicistische enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen met centrale balkons en stucwerk, daarnaast meer grootschalige panden met neoclassicistische, eclectische of art-nouveau-kenmerken en recente kantoor- en flatgebouwen.

Bron: -

Datum tekst: 2015

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Antwerpen - 19de- en 20ste-eeuwse stadsuitbreiding

Antwerpen (Antwerpen)

omvat Appartementsgebouw in art-decostijl

Plantin en Moretuslei 90, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in beaux-artsstijl

Plantin en Moretuslei 84, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis in neotraditionele stijl

Plantin en Moretuslei 82, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Burgerhuis met pakhuis

Plantin en Moretuslei 69, Wipstraat 35, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie gekoppelde appartementsgebouwen in art-decostijl

Plantin en Moretuslei 76-80, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van drie meergezinswoningen in art-nouveaustijl

Plantin en Moretuslei 89-91, Provinciestraat 228, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Geheel van twee burgerhuizen en een meergezinswoning in beaux-artsstijl

Plantin en Moretuslei 79-85, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee meergezinswoningen in art-nouveaustijl

Van den Nestlei 5, Baron Joostensstraat 9, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Geheel van twee meergezinswoningen in beaux-artsstijl

Van den Nestlei 3, Baron Joostensstraat 10, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde meergezinswoningen in art-decostijl

Plantin en Moretuslei 55-57, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Gekoppelde meergezinswoningen in beaux-artsstijl

Plantin en Moretuslei 71-73, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Handels-, kantoor- en appartementsgebouw met werkplaats in art-nouveaustijl

Plantin en Moretuslei 75, Wipstraat 25-27, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Maison B. Schmitz

Plantin en Moretuslei 59, Wipstraat 45, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in art-nouveaustijl

Plantin en Moretuslei 87, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in beaux-artsstijl

Plantin en Moretuslei 77, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Meergezinswoning in neorococostijl

Plantin en Moretuslei 74, Antwerpen (Antwerpen)

Geen afbeelding beschikbaar

omvat Ons Huis

Plantin en Moretuslei 68, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Résidence Plantin

Plantin en Moretuslei 86-88, Van den Nestlei 29, Antwerpen (Antwerpen)

omvat Sigarettenfabriek Araks

Plantin en Moretuslei 67, Antwerpen (Antwerpen)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2018: Deel Plantin en Moretuslei en aansluitende bebouwing Van Immerseelstraat en Baron Joostenstraat [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300460 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.