Afsluitingshaag van bruine beuk

inventaris landschappelijk erfgoed \ houtige beplanting met erfgoedwaarde

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Borgloon
Deelgemeente Bommershoven
Straat Alfonsstraat
Locatie Alfonsstraat 60 (Borgloon)

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Ankerplaats Haspengouw van Borgloon tot Vechmaal (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: Januari 2013 - December 2013).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als houtige beplanting met erfgoedwaarde Afsluitingshaag van bruine beuk

Deze vaststelling is geldig sinds 23-12-2016.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Rode Hoeve, boswachterswoning, kapel en kruis: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-12-2003.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De tuin van de dorpswoning tegenover de kerk in Bommershoven wordt van de straatkant afgesloten door een geschoren haag van bruine beuk. De haag dateert wellicht van rond de bouw van de woning in het laatste kwart van de 19de eeuw. Voorheen was er ook een haag aanwezig, waarschijnlijk een meidoornhaag rond de hoogstamboomgaard. Het voorkomen van deze traditionele erfbeplanting in de context van de woning geven het geheel een ensemble en historische waarde.

Bron: -

Auteurs: De Haan, Aukje

Datum tekst: 2015

Relaties

maakt deel uit van Dorpswoning

Alfonsstraat 60, Borgloon (Limburg)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.