erfgoedobject

Serristenwoning

bouwkundig element
ID: 300569   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300569

Beschrijving

Deze villa is een vrij eenvoudig voorbeeld van een serristenwoning van de tweede generatie (zie gemeente-inleiding). Ze werd opgetrokken in 1932 door landbouwer serrist Hippolyte Dehertog en is gelegen op hoogste punt van het perceel op de hoek met de Kapucienenstraat met achterin, de loodrecht op de Kapucienenstraat ingeplante, doch inmiddels verdwenen serres op de zuidelijk gerichte heuvelflank.

De uit baksteen opgetrokken villa wordt afgedekt door een gecombineerde pannen bedaking en wordt gemarkeerd door een vooruitspringende venstertravee in de vorm van een afgeknotte puntgevel met driezijdige erker en een gevelhoog spaarveld met aflijnende rondboogfries. De smallere inkomtravee rechts heeft de typische overluifelde deur met decoratief houtwerk. De vensters zijn gevarieerd en voorzien van vernieuwd schrijnwerk.

De serres samen met ronde bakstenen schoorsteen van de verwarmingsinstallatie werden opgericht in de periode 1933 tot 1938. Er waren 15 serres die met een kleine tussenruimte parallel aan elkaar lagen; ze waren van het type met geknikte overspanning en houten gebinten rustend op T-ijzers. De serres verdwenen in de loop van het onderzoek, het terrein wordt verkaveld in bouwloten.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling IV (Duisburg), 1932/22, 1933/58, 1938/42.

Bron     : -
Auteurs :  De Vries, Birgit, Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Serristenwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300569 (Geraadpleegd op 19-02-2020)