erfgoedobject

School en onderwijzerswoning

bouwkundig element
ID
300587
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300587

Beschrijving

School en onderwijzerswoning met lokaal voor het gemeentebestuur.

Historiek

In 1864 gaf het Duisburgse gemeentebestuur opdracht aan architect Van Arenbergh tot het bouwen van een gemengde school met twee klaslokalen en een onderwijzerswoning met een lokaal voor het gemeentebestuur. De nieuwe gebouwen werden kadastraal geregistreerd in 1865. Na de oprichting van de Sint-Annaschool gingen de meisjes geleidelijk over naar de nieuwe school en werd de gemeenteschool bestempeld als jongensschool. In 1927 werd Jos Van Pee, bouwkundige te Leuven, aangesteld om herstellingswerken uit te voeren. Onder zijn leiding werd de school heringedeeld: in plaats van twee klaslokalen kwamen er drie. Het complex bestaat momenteel uit de onderwijzerswoning met achterliggende school en speelplaats ten zuiden.

Beschrijving

De vroegere onderwijzerswoning is een eenvoudig uitgewerkt dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak. De gecementeerde gevels worden geopend door eenvoudige steekboogvensters met sluitsteen en vernieuwd schrijnwerk. De deur zit gevat in een vlakke omlijsting van blauwe hardsteen. Een houten kroonlijst op modillons beëindigt de straatgevel.

Parallel met de woning doch erop aansluitend ligt de éénlaagse klassenvleugel van zes traveeën onder een gelijkaardig zadeldak en voorzien van een zelfde kroonlijst; de per twee gekoppelde vensters aan speelplaatszijde worden van elkaar gescheiden door eenvoudige steunberen; de ruime rechthoekige vensters zorgen voor een maximale lichtinval overeenkomstig de functie.

Een overdekte speelplaats op gietijzeren zuiltjes bleef bewaard aan de oostzijde.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling IV (Duisburg), 1865/1.
  • WYNANTS M. 1984: De geschiedenis van het Duisburgse schoolwezen, in De Horen 11.5, 195-201; 11.6, 233-243.
  • WYNANTS M. 1998: 100 jaar Sint-Annaschool Duisburg, in De Horen 25.3, 124-134.

Bron     : -
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: School en onderwijzerswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300587 (Geraadpleegd op 12-05-2021)