erfgoedobject

Woning De Vogelaere

bouwkundig element
ID: 300613   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300613

Beschrijving

Villa in laat-modernistische stijl, volgens een goedgekeurde bouwaanvraag van 13 april 1965 gebouwd naar ontwerp van architect Jos Van Driessche voor mevrouw Andrée De Vogelaere.

De villa is opgetrokken op de hoek van de Weverboslaan en de Bruiloftstraat, die een scherpe hoek maken. Het omhaagde bouwperceel, noordgericht aan de kant van de Bruilofstraat, heeft daardoor een onregelmatige, vierhoekige vorm. Aan de straatkanten waren voortuinstroken van respectievelijk 4 en 5 meter verplicht, terwijl ook van de buren een afstand van 4 meter bewaard moest worden. Hierdoor was voor een woning met rechthoekig grondplan op dit onregelmatige perceel slechts een oppervlakte van 70m² mogelijk. Mevrouw De Vogelaere diende aanvankelijk een  princiepsaanvraag in voor een heel klassieke villa op rechthoekig grondplan met een ondergrondse garage. Het uiteindelijke ontwerp van Jos Van Driessche speelt veel beter in op het onregelmatige bouwterrein en kan daardoor een grotere oppervlakte benutten, wat een inpandige garage mogelijk maakt. De deels onderkelderde villa, centraal ingeplant op het perceel, volgt in grote lijnen de contouren van het perceel, waardoor binnenin de meeste ruimtes onregelmatige vormen hebben.

Deels onderkelderde villa van twee bouwlagen met parement in vrij ruwe, grijze baksteen en onder plat dak. De gevels worden geopend door functioneel geplaatste bandramen en één verdiepingshoog raam. De noordgerichte voorgevel aan de kant van de Bruilofstraat heeft een massief, gesloten uitzicht en wordt aan de oostkant doorbroken door de garagepoort, ten westen geflankeerd door de verdiepte inkompartij. De garage is bijzonder in die zin dat ze doorloopt tot de Weverboslaan en ook daar van een poort voorzien is. De oostgevel wordt doorbroken door een bandraam op de verdieping. De zuid- en westgevel hebben een opener karakter.

De voordeur leidt naar de inkom op onregelmatig grondplan, met toilet, vestiairekast en trap naar de verdieping. De living met bijna vliegervormig grondplan beslaat de westelijke hoek van de woning. Ten zuiden van de inkom liggen respectievelijk een gesloten keuken met rechthoekig grondplan, aansluitend bij de living en verder een bureel op onregelmatig grondplan. Op de verdieping zijn vier slaapkamers en een badcel voorzien, waarbij de slaapkamers boven de living en de keuken een gemeenschappelijk balkon delen. De huidige indeling van het interieur is niet bekend.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen Gentbrugge, 1965/GB/80/24.

Bron     : -
Auteurs :  De Houwer, Veerle
Datum  : 2019


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Woning De Vogelaere [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300613 (Geraadpleegd op 14-07-2020)