erfgoedobject

Oud gemeentehuis van Vossem en school

bouwkundig element
ID
300622
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300622

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het voormalige gemeentehuis met haaks aansluitende schoolvleugel, is gelegen op de hoek met de Kouterstraat en werd op het kadaster ingetekend in 1863 als 'construction d’une maison communale & école'. De uitbreiding van de klassenvleugel in zuidelijke richting werd kadastraal geregistreerd in 1907.

Aan het Dorpsplein wordt het gemeentehuis voorafgegaan door een vandaag geplaveid voortuintje met een deels verdwenen ijzeren hek.

Gemeentehuis

Het oude gemeentehuis is opgetrokken uit baksteen en telt drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak van mechanische pannen met de nok parallel aan de straat. De lijstgevel heeft een dubbelhuisopstand op een gecementeerde plint en wordt gemarkeerd door hoekpilasters met verdiepte schachten en onder de daklijst een gecementeerde fries. De rechthoekige muuropeningen met afgeronde bovenhoeken zijn gevat in een geprofileerde omlijsting van blauwe hardsteen onder een geprofileerde waterlijst met gestrekte uiteinden. De rechtse zijgevel is momenteel bezet met kunstleien.

Schoolvleugel

De haaks aansluitende schoolvleugel telde in oorsprong drie traveeën en werd in het begin van de 20ste eeuw uitgebreid tot vijf traveeën. De vleugel van één bouwlaag is opgetrokken uit baksteen onder een zadeldak gedekt met Vlaamse pannen. De aanbouw van twee traveeën is zichtbaar door het verschil in baksteen en de overgang van de houten kroonlijst naar een dakgoot. De lijstgevel op gecementeerde plint wordt gemarkeerd door rechthoekige spaarvelden waarin telkens een rechthoekig venster met afgeronde bovenhoeken onder een waterlijst van gesinterde baksteen. Het schrijnwerk werd vernieuwd. De huidige rechthoekige deur in de middentravee is een latere aanpassing.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling III (Vossem), 1863/2, 1907/12.

Bron     : -
Auteurs :  De Vries, Birgit, Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oud gemeentehuis van Vossem en school [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300622 (Geraadpleegd op )