erfgoedobject

Gemeentehuis van Vossem met school

bouwkundig element
ID
300627
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300627

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het voormalige gemeentehuis met rechts de aanpalende onderwijzerswoning en achterin de haakse klassenvleugel werden uitgevoerd in neotraditionele stijl en zijn door een gevelsteen 1913 gedateerd.

Historiek

Volgens de literatuur en de gevelstenen werd het ensemble opgericht in de periode 1913-1915, gedeeltelijk ter vervanging van het oude gemeentehuis met school, en dit naar het ontwerp van architect Emile Martin te Sint-Gillis die al in 1911 de opdracht kreeg een nieuw gemeentehuis met aanpalende (meisjes)school te bouwen. Hoewel de werken werden aangevat in 1913 werden ze sterk vertraagd door de oorlog. De bouw werd pas beëindigd in 1915 en hetzelfde jaar geregistreerd op het kadaster. Het onderricht werd toevertrouwd aan de zusters annonciaden.

Een oude prentkaart toont een toen nog vrijstaand complex met rechts de ommuurde speelplaats en achterin de haakse klassenvleugel. Het gemeentehuis is nu in gebruik als bibliotheek. De muur die de speelplaats aan straatzijde afsloot, is vervangen door de latere gebouwen van de gemeentelijke basisschool met gemeentezaal van Vossem (1999).

Beschrijving

Het ensemble in neotraditionele bak- en zandsteenstijl bestaat uit het gemeentehuis links en de vroegere zusterswoning rechts. Beide tellen drie traveeën, een souterrain en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met de nok respectievelijk haaks op en parallel aan de straat. Het ensemble werd opgetrokken uit rode baksteen, verlevendigd door het gebruik van witsteen voor de muurbanden en ontlastingsbogen en blauwe hardsteen voor de waterlijsten, lekdrempels, bovenlateien en consoles.

Het iets rijker uitgewerkte gemeentehuis wordt gemarkeerd door een trapgevel (zeven treden en top) met enkelhuisopstand op een ruw gehouwen, blauwe hardstenen plint en is voorzien van sierankers. Het paneel met opschrift "GEMEENTEHUIS" wordt geflankeerd door twee ruitvormige jaarstenen '19' en '13'. De eenvoudige rechthoekige vensters met afgeschuinde dagkanten behielden hun houten schrijnwerk; in het souterrain zijn de vensters zoals gebruikelijk getralied. De sobere rondboogdeur met afgeschuinde dagkanten en onderaan negblokken van blauwe hardsteen, wordt bekroond door een getralied rechthoekig bovenlicht.

De woning van de zusters heeft een dubbelhuisopstand en wordt gemarkeerd door een getrapt middenrisaliet. Uitzicht en materiaalgebruik sluiten aan bij het gemeentehuis.

De achterin gelegen schoolvleugel van twee bouwlagen onder een zadeldak is voor een groot deel ingebouwd. Aan speelplaatszijde wordt deze vleugel gekarakteriseerd door rechthoekige muuropeningen. Materiaalgebruik en uitzicht sluiten aan bij gemeentehuis en onderwijzerswoning.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling III (Vossem), 1915/2.
  • Tervuren, Dienst Stedenbouw en Woonbeleid, Bouwdossier Dorpsstraat 38.
  • LEYNEN P. e.a. 1979: Bijdragen tot de geschiedenis van Vossem, Tervuren, 168, 171-173.

Bron     : -
Auteurs :  De Vries, Birgit, Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gemeentehuis van Vossem met school [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300627 (Geraadpleegd op )