erfgoedobject

Kerkplein en omgeving

bouwkundig geheel
ID
300691
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300691

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kerkplein en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 21-04-1994

Beschrijving

Het huidige dorpscentrum van De Pinte met het Kerkplein wordt gevormd door het kruispunt van verschillende straten: de Pintestraat, Groenstraat, Baron de Gieylaan en Polderdreef. De parochiekerk Sint-Niklaas van Tolentijn, het kasteel van De Pinte en een afgerond hoekpand in regionalistische stijl vormen de beeldbepalende elementen van dit dorpsgezicht.

Het huidige De Pinte ontstond als zelfstandige gemeente pas in 1868 en was gegroeid uit het gehucht Klein Nazareth van de gemeente Nazareth. Het kreeg de naam De Pinte naar de herberg 'het Pinteken' in de huidige Pintestraat. Een eerste hulpkerk en pastorie werd gepland in 1791 op de hoek van de Pintestraat en het kruispunt met de dreef naar het oude zogenaamd 'Goed te Poldere' en de huidige Baron de Gieylaan. Enkel de pastorie werd gebouwd en deed tijdelijk dienst als kerk. De kerk met omringend kerkhof kwam er pas in 1838 naar ontwerp van de Gentse architect L. Minard. Tegenover de kerk en pastorie werd in 1847 een buitenverblijfje gebouwd op de plaats van een oude hoeve. Aan de Pintestraat en Baron de Gieylaan kwamen typische dorpshuizen, winkeltjes en herbergen. Het dorpscentrum van De Pinte was ontstaan.

In de jaren 1860 werd de oude pastorie gesloopt en vervangen door het huidige, imposante bakstenen dubbelhuis met omringende oorspronkelijk ommuurde tuin met ijzeren hek. Deze pastorie werd echter in 1994 gesloopt voor de heraanleg van het Kerkplein.

Vanaf circa 1900 werden plannen opgevat om de kerk te vergroten. Een nieuwe neogotische bouw werd in twee fasen gerealiseerd door architect J. Goethals en was voltooid in 1912.

Het huidige plein werd gecreëerd in 1932 door het slopen van de pastoriemuur vooraan waardoor parkeerruimte ten noorden van de kerk vrij kwam. Het vroegere buitenverblijf werd aangepast en kreeg echte 'kasteelallures' door het toevoegen van een torentravee. Het hoekpand met de Pintestraat met 'Moderne Bakkerij' en herberg werd gebouwd in een typische regionalistische architectuur met bekronende trapgevels, neobarokke oculi en kruiskozijnen en de gebogen vormgeving als afsluiting van het plein in het westen. Een poort met torentjes sluit erbij aan in de Groenstraat.

 • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000888, Kerkplein en kruispunt met aanpalende straten (VAN DEN BOSSCHE H., 1994).

Bron     : -
Auteurs :  Van den Bossche, Hedwig
Datum  : 1994


Relaties

 • Omvat
  Kasteel van De Pinte

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Niklaas van Tolentijn

 • Is deel van
  De Pinte


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kerkplein en omgeving [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300691 (Geraadpleegd op 21-06-2021)