erfgoedobject

Burgerhuis in neotraditionele stijl

bouwkundig element
ID: 300696   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300696

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van Constant Van Noten, naar een ontwerp door de architect Ferdinand Hompus uit 1882.

Het burgerhuis Van Noten behoort tot het vroege werk van Ferdinand Hompus, die vanaf 1875 tot begin jaren 1910 als zelfstandig architect actief was. In navolging van zijn vader Joseph Antoine Hompus, ontplooide hij productieve loopbaan in dienst van de burgerij. Vergelijkbare voorbeelden van zijn neotraditonele of neo-Vlaamserenaissance-architectuur omstreeks 1880 zijn de winkelhuizen slagerij Raes-Daems in de Steenhouwersvest en "In ’t zicht der Schelde" in de Scheldestraat. Naast conventionele neoclassicistische rijwoningen realiseerde de architect vooral in de jaren 1880 en 1890 talrijke burger- en herenhuizen in een herkenbare, klassiek geïnspireerde eclectische stijl. Ook bedrijfspanden als Brouwerij De Leeuw in de Coebergerstraat, maken deel uit van zijn oeuvre.

Met een gevelbreedte van twee traveeën omvat de rijwoning een souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak. De lijstgevel is opgetrokken uit rood baksteenmetselwerk in kruisverband, naar traditioneel voorbeeld verwerkt met witte natuursteen voor speklagen, geprofileerde waterlijsten, kozijnen, lateien en dekstenen, op een hoge, geprofileerde sokkel met plint uit blauwe hardsteen. Regelmatig van opbouw, wordt de sobere opstand bepaald door kruiskozijnen op kordonvormende lekdrempels, meerledig op de begane grond en als drielicht geflankeerd door zijlichten op de tweede verdieping. Een klassiek hoofdgestel met houten kroonlijst op consoles vormt de gevelbeëindiging, met als bekroning een getrapte dakkapel met voluten, schouderstukken en een overhoekse fiaal, tussen afgewolfde dakkapelletjes. Verder is het geveldecor beperkt tot gevelstenen met schijf, smeedijzeren sierankers en borstweringen. De geklampte houten inkomdeur is bewaard, evenals de smeedijzeren keldertralies en de gietijzeren voetschraper.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1882#655.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2015


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis in neotraditionele stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300696 (Geraadpleegd op 02-06-2020)