erfgoedobject

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

bouwkundig element
ID
300699
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300699

Juridische gevolgen

Beschrijving

Burgerhuis in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1875 opgetrokken door de aannemer Joannes Franciscus De Belder. Opdrachtgever was Jos. Staes-de Vrin, 'fabricant de corsets' van beroep. Het hotel Staes-de Vrin is representatief voor de realisaties in conventionele neoclassicistische stijl van De Belder, die in Antwerpen actief lijkt te zijn geweest van begin jaren 1850 tot omstreeks 1890.

Met een gevelbreedte van drie traveeën, omvat de rijwoning een souterrain en drie bouwlagen onder een schilddak. De bepleisterde en beschilderde lijstgevel met schijnvoegen op de begane grond, rust op een geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Nadrukkelijk horizontaal geleed, en axiaal van opzet, legt de compositie vooral de klemtoon op de rijk uitgewerkte eerste verdieping. Deze wordt gemarkeerd door een entablement en een gevelbreed, gekornist balkon met consoles en balustrade, waarbij een aediculavenster met fronton en zuilen de middenas accentueert. Opgebouwd uit registers van rechthoekige deur- en vensteropeningen op doorgetrokken lekdrempels, onderscheidt de opstand zich verder door een uitermate verzorgd stucdecor met second-empire-inslag. Kenmerkend zijn de zware, met rankwerk en rozetten bewerkte voluutconsoles van het balkon, en de geriemde vensteromlijstingen met oren en drop, een cartouche- of palmetsleutel met ranken of draperieën. Het aediculavenster is samengesteld uit composiete zuilen met gecanneleerde schacht, linten en guirlandes op de basis, een fries met entrelacs en rozetten en een gebogen, gebroken fronton met guirlande. Een klassiek hoofdgestel met architraaf, panelenfries en houten kroonlijst op tandlijst en consoles, vormt de gevelbeëindiging. Het houten schrijnwerk van de deur en vensters is bewaard, evenals d smeedijzeren keldertralies en de gietijzeren voetschraper.

De plattegrond beantwoordt aan de klassieke typologie van het burgerhuis, dat uit een voorbouw en een smalle achterbouw in entresol bestaat, ontsloten door de zijdelings ingeplante inkom- en traphal.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1875#358.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300699 (Geraadpleegd op )