erfgoedobject

Brouwerswoning Polus met tuin

landschappelijk element
ID: 300794   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300794

Beschrijving

Brouwerswoning met typische kleine 'herenboerentuin' (20 are) aangelegd in 1900 met bomen rond grasveldje en ringpad.

In 1901 kocht Emiel Polus aan de Leuvense­steen­weg een voormalige vierkanthoeve die – al­thans volgens de kadastrale leg­ger – door de familie Huens sinds 1864 als brouwerij en stokerij werd uitgebaat. Polus breidde het gebouwencomplex uit en moderniseerde het – achter het voormalige hof werd een "stoombrouwerij" met een industriële schoorsteen opgetrokken – en zette het bedrijf voort, eerst in associatie met de gebroeders Van Hauw, vanaf 1913 uitsluitend in eigen naam. Het oude gedeelte van het complex herbergde de vleugel die door Polus werd bewoond, en grensde pal aan de steenweg. Het werd omkaderd door 86 are boomgaard en – rechts van de gebouwen – een "hof", 20 are groot, vanaf 1920 als "lusthof" om­schreven.

In tegenstelling tot andere kleine tuinen die om­streeks 1900 werden (her)aangelegd, bijvoorbeeld de pastorietuin van Bou­tersem, tekent de tuin van Polus zich niet af op de opeen­volgende edities van de militaire topografische kaart, maar hij is nog steeds herkenbaar in situ: een open ruimte, ontsloten door een ringpad, langs drie zijden omgeven door hoogstammige bomen, waar­van het aanplantingsritme werd bepaald door de geboorten van de opeen­volgende kinderen Polus. Het gaat om een Amerikaanse tulpenboom (Liriodendron tulipifera), een bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') waarop in 2003 de aanwezigheid van reuzenzwam (Meripilus giganteus) werd vastgesteld, een gewone pla­taan (Platanus x hispanica), een treurbeuk (Fagus sylvatica 'Pendula') (in 1997 geknakt en omgewaaid) en een zomerlinde (Tilia platyphyllos), momen­teel bomen met stamomtrekken rond de 3 meter. Tot diezelfde generatie maar veel dunner behoren ook een bontbladige esdoorn (Acer pseudoplatanus 'Leopoldii') en een compacte vorm van fijnspar (Picea abies 'Compacta'?).

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Kadastrale legger Boutersem, art. 96, nrs. 17, 50, 51 en 52, art. 777, nrs. 4, 5, 14, art. 721, nr. 14.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Kadastrale opmetingsschets Boutersem, 1902/6(2).

Bron     : DENEEF R., 2004: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Bierbeek, Boutersem, Glabbeek en Oud-Heverlee, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  Deneef, Roger
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Brouwerswoning Polus met tuin [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300794 (Geraadpleegd op 06-06-2020)