erfgoedobject

Pastorie met tuin van de Sint-Hilariusparochie

bouwkundig / landschappelijk element
ID: 300795   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300795

Beschrijving

Pastorie met tuin, circa 70 are, met typische dualiteit: een vlak perceel, vroeger ­ waarschijnlijk met een padenkruis, en daarnaast een 'landschappelijk' aangelegd perceel met nog enkele oude sierbomen (bruine beuk, varenbeuk).

De pastorietuin van Boutersem werd samen met verschillende andere pastorieën in de loop van de 19de eeuw, naar een heersende trend in de pasto­rale tuinar­chitectuur, voorzien van een in­formeel, 'land­schap­pelijk' aanhang­sel en be­plant met de daarbij gebruikel­ijke boomsoor­ten, exoten of kleur- en vorm­cultivars, vooral bruine beuk. Dit gedeelte is scherp afgescheiden van de rechthoekige geometrische tuin die bij het pastoriegebouw aansluit. Op de stafkaarten van 1893 en 1930 wordt in dit perceel duidel­ijk een slin­gerpad aan­gegeven in de vorm van een '8'. In 1900-1901 werd het oude pastoriegebouw vervan­gen door het huidige dat, in tegen­stell­ing tot het oude, tegen de straat aan werd gebouwd. De nieuwe pastorie ver­toont stijlken­mer­ken die nauw verwant zijn met die van de dienst­gebouwen bij het nabijgelegen Nieuw Kasteel van Bouter­sem: een bakste­nen gebouw, de getrap­te straatgevel met drie versmallen­de boognissen met daar­in verdiepte ven­sters.

De 19de-eeuwse uitbreiding van de pas­to­rie­tuin wordt momenteel intensief door een jeugd­ver­eniging ge­bruikt, maar enkele opmerkelijke bomen hadden dit tot voor kort overl­eefd, zij het sterk gehavend: een varenbeuk (Fagus sylvatica 'Aspleni­folia') met 228 centimeter stamomtrek en twee bruine beuken (Fagus sylvatica 'Atropuni­cea') met respectieve omtrek van 375 en 350 centimeter. Daarnaast zijn er nog drie zware taxussen (om­trek tussen 150 en 210 centimeter). Door overmatige betre­ding, kampvuurtjes... zijn de beu­ken er slecht aan toe, laatst­ genoemde zelfs zo slecht dat hij in 1999 werd ge­rooid. Dankzij deze kapping kon de landschappelijke aanleg ook min of meer gedateerd worden; de aanplanting gebeurde in de peri­ode 1850-1860.

Merkwaardige bomen (opname 14 oktober 1998, stamomtrek gemeten op 150 cm hoogte)

  • 1. bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') 350, gerooid in 1999
  • 2. varenbeuk (Fagus sylvatica 'Asplenifolia') 284
  • 3. bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') 375, onder de ent, op 30 centimeter hoog, 580
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Kadastrale opmetingsschets Boutersem, 1902/6.

Bron     : DENEEF R., 2004: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Bierbeek, Boutersem, Glabbeek en Oud-Heverlee, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  Deneef, Roger, Wijnant, Jo
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Pastorie met tuin van de Sint-Hilariusparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300795 (Geraadpleegd op 04-06-2020)