erfgoedobject

Villa Janssens met tuin

bouwkundig / landschappelijk element
ID
300809
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300809

Juridische gevolgen

Beschrijving

Tot eclectische villa omgebouwde hoeve, die circa 1900 in opdracht van de Tiense notaris Raymond Janssens haar huidige vorm kreeg. De vierkante toren werd oorspronkelijk bekroond door een houten lantaarn met een spits, die in gewijzigde vorm als tuinornament dienst doet. Omgeven door landschappelijk park van 1 hectare 60 are, aangelegd vanaf 1860; enkele bomen uit periode vóór de aanleg.

De 'Villa Janssens', verborgen in de hoek gevormd door de Tiensesteenweg en de Schoolstraat, wordt op een oude ansichtkaart "château de Bunsbeek" genoemd, maar deze omschrijving reserveren we voor het domein naast de kerk van Bunsbeek, 400 meter naar het noordwesten. Het goed wordt ook soms verbonden aan de naam van Henri Platton, "zaekbestuerder" uit Tienen. Raymond Janssens is de naam van de Tiense notaris die het in 1883 aankocht en min of meer zijn huidige vorm gaf. Platton had reeds in 1859-1864 de oude hoeve grondig verbouwd en daarnaast een villa opgetrokken, die op de stafkaart van 1893 de omschrijving "château" waardig werd geacht. Zij vormde het middelpunt van 19 are 'lusthof '. Door de verbouwing in 1900 werden de dienstgebouwen – een relict van het oude pachthof – gereduceerd tot één vleugel en kreeg het 'kasteel' zijn huidige uitzicht: eclectisch, met referenties aan de traditionele bak- en zandsteenstijl, speklagen, kordon­lijsten, trapgevel..., en een aantal pittoreske elementen, zoals een smeedijzeren nokbekroning, boogfriezen, of een achthoekige schoorsteen op een van de hoeken. De vierkante toren werd oorspronkelijk bekroond door een elegante houten lantaarn met een spits, die achteraf in enigszins gewijzigde vorm in de tuin belandde en nog steeds als tuinornament dienst doet.

De stafkaarten van 1908 en 1930 geven een beeld van de oorspronkelijke aanleg van het omgevende park. Het is 2,8 hectare groot, waarvan ongeveer drie vierde 'lusthof ' of 'lusttuin'. De structuur is eenvoudig: de villa in de noordoosthoek van de tuin kijkt uit over een min of meer open gazon, waarin enkele solitaire bomen voorkomen, tegen een achtergrond van dichte beplanting. Met enige goede wil kunnen twee bescheiden zichtassen onderscheiden worden: een korte in westelijke richting en een tweede in zuidelijke richting, onder de kruin van enkele bruine beuken door naar de open kouters ten zuiden van het domein. Op enkele uitzonderingen na is het huidige bomenbestand relatief jong, vermoedelijk aangeplant tijdens het interbellum: bruine beuken (Fagus sylvatica 'Atropunicea') met stamomtrekken tussen 200 en 250 centimeter, gemengd bosplantsoen met zomerlinde (Tilia platyphyllos), gewone haagbeuk (Carpinus betulus) en bruine beuk met omtrekken tussen 150 en 200 centimeter. Van de generatie bomen die bij de bouw van de villa in 1900 werden aangeplant resten nog slechts enkele platanen (Platanus x hispanica) en een mammoetboom (Sequoia­den­dron giganteum). De talrijke naaldbomen die op de ansichtkaart het kasteel omkaderen zijn verdwenen. Er zijn ook twee relicten van een oudere, mogelijk vroeg 19de-eeuwse aanplanting: een tamme kastanje (Castanea sativa) en een gewone haagbeuk (Carpinus betulus) met stamomtrekken van respectievelijk 436 en 226 centimeter.

Merkwaardige bomen (opname 31 juli 1998, stamomtrek gemeten op 150 cm hoogte)

  • 2. tamme kastanje (Castanea sativa) 436
  • 5. mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) 416
  • 9. gewone haagbeuk (Carpinus betulus) 226

 

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Primitieve kadastrale legger Bunsbeek, art. 805.
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Kadastrale opmetingsschets Bunsbeek 1864/32 en 1901/16.

Bron: DENEEF R., 2004: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Bierbeek, Boutersem, Glabbeek en Oud-Heverlee, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.
Auteurs: Deneef, Roger; Paesmans, Greta
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Villa Janssens met tuin [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300809 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.