erfgoedobject

Tuin van het Hof ten Dries

landschappelijk element
ID: 300810   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300810

Beschrijving

Tuin van 87,5 are, vanaf 1881 aangelegd in landschappelijke stijl rond een hoeve, die in de jaren 1920 tot villa werd verbouwd; ­restanten van oude randbeplanting langs het ringpad en enkele monumentale tamme kastanjes.

In 1878 werd het Hof ten Dries, gelegen aan de Glabbeekse Dries, omvattende een huis met moestuin, boomgaard en bouwland, samen 87,5 are, verkocht aan notaris Franciscus Boels, die de hoeve gedeeltelijk liet afbreken en in vergrotende zin herbouwen. In 1881 werd het Hof ten Dries doorverkocht aan Prosper De Hertoghe, eveneens notaris. Het perceel boomgaard (nummer 158a) wordt in de kadastrale legger van dan af als "lusthof" omschreven en de oudste sierbeplantingen – enkele bruine beuken en een plataan (Platanus x hispanica) – dateren vermoedelijk uit die periode. Op het belendende perceel bouwland (nummer 161) werd bovendien een boomgaard aangeplant.

In 1912 werd het goed opnieuw verkocht, ditmaal aan vrederechter Félix de Neeff, die het huis in 1926 andermaal verbouwde, zodat het zijn huidige, nogal heterocliete uitzicht verkreeg. Voortaan wordt het ook als "lusthuis" omschreven. Langs de Craenenbroekstraat is het woonhuis van de 18de eeuwse hoeve nog duidelijk herkenbaar; het uitzicht vanaf de Dries wordt beheerst door de verbouwing van 1926, met als markantste element de brede ronde hoektoren met een polygonaal tentdak. In de jaren 1960 werd op de plaats van de moestuin een nieuw huis gebouwd en ongeveer de helft van het domein afgesplitst. In 1998 was de visuele eenheid nog grotendeels aanwezig en de tuin nog als geheel herkenbaar.

Het gebouw en de hoogstammige beplantingen bevinden zich aan de randen van het park. Aan de oostrand is nog een oude randbeplanting met linde (Tilia x europaea) aanwezig. Merkwaardig is het voorkomen van enkele, van de grond af vertakte, monumentale tamme kastanjes (Castanea sativa), de reeds genoemde plataan en twee dikke bruine beuken in het zuidoostelijke gedeelte van de tuin, op het perceel dat vanaf 1912 als boomgaard wordt aangeduid. In dit gedeelte, diagonaal tegenover het huis, bevindt zich ook een kleine ronde heuvel, ongeveer 1 meter hoog, vermoedelijk een uitzichtpunt over zowel het aanpalende landschap als de tuin (naar het huis toe). Deze zichtas wordt momenteel verduisterd door een dichte en kwijnende aanplanting van Corsicaanse den (Pinus nigra subsp. laricio) en een blauwe atlasceder (Cedrus atlantica 'Glauca'). In het plantsoen aan de zuidrand en langs de linden aan de oostrand zijn nog sporen van een slingerpad aanwezig. In de zuidrand bevindt zich ook het enige, nog aanwezige tuinmeubilair: een bouwvallig Lourdesgrotje (cement op kippengaas). Twee bijzondere bomen verdienen de aandacht: een alleenstaande en mooi gevormde zomerlinde met ingesneden blad (Tilia platyphyllos 'Laciniata'), die vermoedelijk ook op eigen wortels groeit, want er is geen entplaats zichtbaar en ook de wortelopslag is 'laciniata', – en een Kaukasische spar (Picea orientalis) met 162 centimeter stamomtrek.

Merkwaardige bomen (opname 31 juli 1998, stamomtrek gemeten op 150 cm hoogte)

  • 3. Kaukasische spar (Picea orientalis) 169
  • 7. zomerlinde met ingesneden blad (Tilia platyphyllos 'Laciniata') 162
  • 8. Oostenrijkse den (Pinus nigra var. nigra) 246
  • 10. bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') 363(120)
  • 11. gewone plataan (Platanus x hispanica) 382
  • 18. tamme kastanje (Castanea sativa) 216/235
  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Oudste kadastrale legger Glabbeek-Zuurbemde, arts. 230, 374, 591, 664, 743 en 1041.

Bron     : DENEEF R., 2004: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Vlaams-Brabant. Bierbeek, Boutersem, Glabbeek en Oud-Heverlee, Brussel: Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  Deneef, Roger
Datum  : 2004

Aanvullende informatie

De tuin werd na 2012 deels verkaveld, het gebouw zeer sterk verbouwd en omgevormd tot appartementen. Er rest enkel nog een kwijnende bruine beuk aan de straatzijde.

Auteurs : Michiels, Marijke
Datum: 17-10-2016

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Tuin van het Hof ten Dries [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/300810 (Geraadpleegd op 26-10-2020)